8. Vandreruter

undefined

Bobakkerne og Helnæs Made byder på flere gode muligheder for vandreture. Fra parkeringspladsen ved Bobakkerne er der mulighed for at følge en afmærket vandrerute på cirka 2 kilometer. Ruten er dog sine steder ganske kuperet, men tilbyder til gengæld mange flotte udsigter. Undervejs kommer man på ruten rundt om ét af Helnæs’ højeste punkter, Galgebakken. Fra toppen af den 29 meter høje bakke er der en storslået udsigt. Ved parkeringspladsen er der desuden opstillet et toilet og borde, hvor en medbragt madpakke kan indtages.

Har man mod på en lidt længere gåtur, kan man tage en afstikker ud langs Halen, der navnet på den ås, der strækker sig mod den nordlige spids af Helnæs. I perioden 1. april til 15. juli skal man dog ikke gå helt ud mod nordøst til Flødebøtten, for her har de ynglende fugle brug for fred og ro. Medbring i stedet en kikkert. Fra åsen er der i øvrigt en glimrende udsigt over Nørrefjord mod Fyn.

Fra parkeringspladsen ved Helnæs Made er der mulighed for at følge en afmærket vandrerute på cirka 3 kilometer. Helnæs Made er efter fynske forhold relativt uberørt. Her er der langt til gårde og huse, der ellers ligger tæt i det fynske landskab. Her er ingen master eller vindmøller til at bryde udsigten, kun et pumpehus er opført her, og det er med til at gøre området storslået. En travetur på stien på fællesmaden her på den vestlige del af Helnæs giver mulighed for at nærstudere det rige dyre- og planteliv.

9. Badning

Helnæs byder på flere gode badestrande: Fra parkeringspladsen ved Helnæs Made kan man gå til badestranden på Helnæs vestkyst. Desuden er der gode badestrande ved Helnæs sydøstlige ende. Benyt enten parkeringsplads for enden af Strandbakken eller Gammelhave.

Der er endvidere mulighed for at bade ved Feddet, der ligger ved Åkrog Bugt lige nord for Helnæs.

Fiskeri

Fiskeriet ved Helnæs er ganske udemærket, især hvis man går efter havørred eller torsk. Hornfisk kan også fanges her i sæsonen. Det rolige vand inde i Helnæs Bugten er et godt sted at opleve garnfiskeriet under trygge forhold, ligesom rejestrygning som oftest giver et flot udbytte. Man kan leje fiskeudstyr ved naturskolen Helnæs Mølle. Ønsker man at prøve put-and-take fiskeri, kan man benytte Agersø Saltvandssøer, der kun ligger få kilometer væk.

Især fire steder ved Helnæs fortjener en nærmere omtale, når det drejer sig om lystfiskeri.

10. Langøre, Helnæs Dæmningen

Her er bunden meget mørk og stenet. Går man mod syd fra dæmningen på Lillebælt-siden, skifter bunden over i en leopardbund med muslingebanker. Waders kan anbefales.

11. Helnæs Fyr

undefined

Lige så længe der har været kystfiskere på Fyn, lige så længe er der blevet fanget havørreder ved Helnæs Fyr. Her er bunden mørk og meget stenet. Helt under land er vanddybden stor, så det er ikke nødvendigt med waders. Ved Helnæs Fyr er der tillige chance for at fange torsk. Der kan fanges havørreder året rundt, men forårsmånederne er at foretrække.

12. Østkysten mod Helnæs Bugt/Nørrefjord

Det meget lange stræk på den østlige side af Helnæs er egnet til aktivt vadefiskeri, hvor det gælder om at opsøge de trækkende flokke af havørred. Her er sandet bund med spredte mørke partier. Om vinteren og i det tidlige trækker stimer af havørreder frem og tilbage her. Nøglen til succes er at affiske så meget af strækningen som muligt for at finde disse flokke.

13. Helnæs Strand

På Helnæs sydøstlige kyst - på strækningen fra parkeringspladsen for enden af Gammelhave mod nord til Helnæs Camping - findes en god fiskeplads, hvis nordenvinden driller på vestkysten. Pladsen er fin året rundt, dog mindre god i juli og august. Her er der en sandet bund og lavt ind under kysten. Waders er nødvendige, da man skal vades langt ud, inden vandet bliver dybt. Bunden virker kedelig, men er en god vinter plads.

14. Havkajak / Smakkesejlads

Havkajakkerne er et oplagt fartøj, når kysten på den østlige side af Helnæs skal udforskes. 

Læs regler for mountainbike-kørsel i statens naturområder

Læs regler for ridning i statens naturområder

Læs Med hund i naturen