1. Gammel Skæremølle Bro

Sydøst for Knurrenborg Vang ligger Gammel Skæremølle Bro, hvor den oprindelige Skære Mølle stod. Broen, der går over Langstrup Å, stammer fra omkring år 1600 og er dermed en af de ældste stenbroer i Danmark. Broen er opført i en tøndehvælving, hvor tilhugne sten holder hinanden i spænd. Ovenpå ligger vejbanen af kampesten. Broens spændvidde er 1,70 meter, og den er 7 meter bred. Broens fundament er tømmerstokke i eg.

Kort fra 1720 viser, at vejen har været en del af vejføringen fra Hillerød over Grønholt til Sletten. Det var en kommuneingeniør, der i 1960’erne opdagede broen, hvorefter Nationalmuseet stod for restaureringen.

2. Den Ungarske Ringvej

TobiasMarkussen_Knorenborg_Den_ungarnske_ringvej2

Den Ungarske Ringvej er en bred skovvej, der løber i Knurrenborg Vang. Vejen blev anlagt af ungarske flygtninge, som kom til Danmark efter opstanden i Budapest i 1950’erne. Disse flygtninge tog ophold i Granbohus, der ligger syd for Fredensborg by.

3. Lysthusbakken

TobiasMarkussen_Knorenborg_Glenten_lysthusbakken4

I Knurrenborg Vangs nordlige del ligger Lysthusbakken, hvorfra der er en vid udsigt over skoven. Lysthusbakken var tidligere bevokset med rødgran, men efter en brand i rødgranerne opstod en lille eng på bakken. Derudover er det meste af området i dag plantet til med bøg.

Lysthusbakken har efter sigende sit navn efter en tidligere tradition for at holde fester på bakken. Her skulle det have gået særdeles lystigt til. Skovens naboer festede og dansede på et sammentømret dansegulv på bakkens top, indtil benene blev usikre af dans og øl, og man trillede ned ad bakken.
I dag ligger Glenten Motions- og Legerum på Lysthusbakken.

4. Tuedam, 5. Pengedam og 6. Snegledam

I Knurrenborg Vangs nordlige del ligger Tuedam, Pengedam og Snegledam. Disse tre damme har formentlig været opdæmmede, så vandet kunne bruges til engvanding. De kongelige har tidligere haft karpedam i skoven, og tuerne – og navnet Tuedam – er højst sandsynligt opstået, da man tømte dammene for at få fat i karperne.

 

 

 


 

Mere om Knurrenborg Vang:

Aktiviteter Dyr og planter Året rundt Historie Praktisk