Dyr og planter i Kongsøre Skov

Dyr

Kongsøre Skov har sin del af skovens dyr med en god bestand af rådyr og en svingende bestand af ræve, grævlinger, egern og mår.

Grævling. Foto: Volodymyr Byrdiak, Colourbox

Grævlingen

Hvis du kigger efter, kan du måske finde nedgangen til en af de mange grævlingegrave i skoven. Grævlinger lever normalt sammen i klaner i store underjordiske komplekser (grævlinge grave). Man ser dem især om aftenen, når de skal ud og finde føde. De har så faste vaner, at du bogstaveligt talt kan stille dit ur efter dem. Du kan også finde deres toiletter, der er små fordybninger i jorden uden for graven.

Frøer og tudser

Der er mange frøer, tudser og salamandre ved søer og vådområder. Sætter du dig ned her, kan du også iagttage flagermusene, når de giver flyveopvisning i skumringen. I søen er der en del fisk. Det er især karusser, gedder og ål.

Spætterne bor i højhuse

Ellers er det rovfugle som musvåge, spurvehøj og duehøg, der holder til i skoven. De har ofte deres rede i de høje nåletræer.

Rundt omkring i skoven står gamle udgåede træer uden krone og sidegrene. Flagspætterne elsker de gamle træer og bruger dem til reder. I et enkelt træ kan der være op mod 8-10 redehuller – det ene oven på det andet. Et rigtigt spættehøjhus. Du kan høre dem tromme på tørre grene eller træstammer tidligt om foråret. På den måde markerer hannen sit territorium og kalder på en hun.

Læs mere om fugle i artsleksikonet


Planter

Kongsøre Skov på 246 ha er indbegrebet af en frodig dansk bøgeskov. Her vokser bøgetræerne sig store og flotte. De vokser helt ned til stranden, hvor de ”spejler sin top i bølgen blå” som det hedder i ”Der er et yndigt land”.

Skranten. Foto: Tobias Markussen

Den markante overvægt af bøg med indslag af eg, ask, ahorn og lidt nåletræer betyder, at undervegetationen er sparsom. Men hist og her kan man se steffensurt og bingelurt, der er tegn på, at vi har med en gammel skov at gøre.

I april er skovbunden hvid af anemoner, og ved nogle af kystskrænterne kan du også finde blå anemoner.

Kantet kohvede ved stranden

Ved stranden vokser marehalm, skivekamille, strandmalurt og strandbynke. Indimellem kan du se pletter af lyng, der er rester fra et gammelt overdrev. Du kan også finde strandløg, benved, torskemund og den sjældne kantede kohvede. Kantet kohvede har blåligt lyserøde blomster. Den er meget sjælden og derfor rødlistet i Danmark.

Læs mere om kantet kohvede på fugleognatur.dk

Vendehals

Vendehals hører til en underfamilie inden for spætterne og har også sin rede i hule træer. Den er observeret i Kongsøre Skov, hvor den også har ynglet. Vendehals har fået sit navn, fordi den ligesom en ugle kan vende sit hoved og hals 180 grader. Sammen med en hvæsende lyd og den lange tunge, der ender i en hornagtig spids, kan den lille grå og undseelige fugl skræmme mindre rovdyr.

Læs mere om vendehalsen på dofbasen.dk

En nysgerrig sæl

Med beliggenheden ud til Isefjorden er der gode muligheder for at se hovedet af en nysgerrig sæl dukke op af vandet. Chancen er størst i vindstille, hvor havet er blankt. Det gælder også for marsvinet, som er vores mindste hval, og som ofte ses i Isefjorden.

Havørnen ses nogle gange ved vintertide flyvende ude over fjorden eller siddende på iskanten.

Læs mere om marsvinet i artsleksikonet

Det vide C. Foto: Frank Joe, Colourbox

Firben og sommerfugle

På stranden ved Sandskredet er der mange af firben. De ligger og soler sig i den tørre vegetation i sommersolen. Du kan også være heldig at se en snog. Hugorme er der derimod ingen af.

Læs mere om slanger og øgler i artsleksikonet

De åbne områder langs kysten, i skoven og ved søen giver insekterne gode vilkår. Hvis du er interesseret i sommerfugle, vil du bl.a. kunne se hvid admiral, det hvide C, skovperlemorsommerfugl, kejserkåbe og dagpåfugleøje.

Af guldsmede kan bl.a. nævnes blåbåndet pragtvandnymfe – en meget eksotisk udseende guldsmed, som du kan se hele sommeren ved den "nye" sø.

Læs mere om insekter i artsleksikonet


Fredede orkideer

Der er også orkideer i skoven. Du kan finde glat hullæbe og ægbladet fliglæbe og rederod. Rederod er en vissenbrun orkidé, der ikke gør meget væsen af sig, men den er ligesom de to andre orkidéarter fredet og må ikke plukkes, graves op eller ødelægges.

Læs mere om rederod i artsleksikonet

I løbet af sommeren kan du gå på jagt efter skovjordbær og skovhindbær. Der er mange af dem, hvis du først får øjnene op for dem.

Svampe på træstub. Foto: Tobias Markussen

Masser af svampe

Til efteråret dukker svampene op, hvis det er vådt nok. Der er mange gode spisesvampe at gå på jagt efter. Sort trompetsvamp, rørsvampe med Karl Johan som den ypperste, violet ametysthat og blæksvampe er blandt de mest eftertragtede.