Gravhøje

Der ligger rundt omkring i skoven en del gravhøje fra bronzealder og jernalder. Mange steder er der ikke træer rundt om dem, så de fremstår tydeligt i landskabet.

1. Storstensgrave

Storstensgrav. Foto: Per Fløng

I den østlige del af skoven ligger en lille gruppe storstensgrave, som består af to langdysser og en jættestue.

2. Røverkulen

Røverkulen. Foto: Per Fløng

Også i den østlige del af skoven ligger Røverkulen - en jættestue, hvor den ene dæksten er fjernet, så gravkammeret er åbent. Folketroen fortæller, at i denne jættestue boede en røver ned navn "Pibemanden". Han var ikke alene, men delte stue med sin kone og 12 sønner - stuen var 3,5 x 2,8 meter.

3. Brudgomskobler

Brudgomskobler. Foto: Per Fløng

Ved Rødeledsvej i skovens østlige hjørne står der eksempler på brudgomskobler. Historien bag brudgomskoblerne er, at skovene i 1600-tallet var i meget dårlig stand. I 1697 indførte Hertug August af Nordborg derfor krav om træplantning som en betingelse for, at bondekarle i hans distrikt måtte gifte sig. I 1737 blev der i hertugdømmerne Slesvig og Holsten et krav om plantning af 10 ege eller 15 bøge, før nogen bondekarl fik lov at gifte sig. I kongeriget var det kun en henstilling. Der skulle plantes træer fra selvsåninger efter skovfogedens anvisninger, og det blev noteret hvem der plantede og hvor mange træer. Træerne skulle sætte løv tre gange, før skovfogeden måtte udstede attest på, at lovens krav var opfyldt. Præsterne måtte ikke vie nogen bondekarl uden at får denne attest forevist. Datidens ægteskaber skulle således forberedes i særdeles god tid, men der blev nødvendigvis givet en del dispensationer. Kravet om træplantning blev fastholdt til slutningen af 1700-tallet, men de fleste brudgomskobler eller ægteskabsskove er enten fældet eller svære at påvise. De tre "brudgomskobler" i Lindet Skov var et forsøg på at genoprette skoven, og det ved Rødeledsvej kan stadig ses.

4. Bunkers

I Lindet Skov kan man se rester af bunkers fra Sikringsstilling Nord fra 1. Verdenskrig. Sikringsstilling Nord går tværs over Sønderjylland og er verdens bedst bevarede feltbefæstningslinje fra 1. verdenskrig. Strækningen Sikringsstilling Nord er cirka 50 km lang og forløber fra Hoptrup i øst til Rømø i vest. Sikringsstilling Nord blev etableret for at hindre et angreb fra nord mod Tyskland. På det tidspunkt hørte Nordslesvig/Sønderjylland til Tyskland. Efter genforeningen med det øvrige Danmark i 1920 udgjorde linjen en trussel. Derfor sprængte den danske hær i årene efter genforeningen anlæggene - nogle med held, andre er delvis bevarede – altså blandet andet her i Lindet Skov.

5. Skovløbersted

I skovens sydvestlige hjørne ses svage spor efter et skovløbersted, der blev revet ned i 1920. På stedet kan man stadig se skovløberstedets brønd.

6. Stævnepladsen

Stævnepladsen er en stor åben plads, der kan bookes til arrangementer. På pladsen er der også en større bålplads.

Stævnepladsen kan bookes via Book i naturen. Man booker her Hønning Plantage, hvor stævnepladsen ligger. Man kan eventuelt skrive i bemærkninger, at man bruger stævnepladsen.

Læs mere om Book i naturen

7. Hønning Plantage

Hønning Plantage ligger umiddelbart syd for Lindet Skov og er på 516 ha. Størstedelen af den blev opkøbt af den prøjsiske stat i 1882 og lagt sammen med Lindet Skov. En del af Hønning Plantage er Hønning Egekrat, et lavt egekrat, der er en rest af fortidens skove. Pollenanalyser fra stedet viser, at egen kun i de seneste par hundrede år har været dominerende i krattet. Tidligere var der en blandingsskov af bøg og skovlind. Der findes stadig enkelte eksemplarer af de to træarter i egekrattet. Ved forstlig pleje er egekrattet gennem de sidste 100 år blevet forvandlet til en højstammet egeskov.