Aktiviteter i Sonnerup Skov

Vandreture

På kortet i vandretursfolderen er der markeret en gul vandrerute på 6 km. I skoven er ruten markeret med gule pletter på træstammer og sten. Du kan støde på ruten flere steder. Ved Sonneruphus og ved Klinthus er der P-pladser. Desuden er der en P-plads i skovens sydvestlige ende.

Se kortet i vandretursfolderen

Turen tager dig igennem skoven ud til stranden, hvor du kan se ”troldeskoven” og forposttræerne. Du kommer også forbi Malmkæret og Skovlyngen.

Går du videre mod Klintebjerg, er der en afmærket vandresti, hvorfra du kan opleve udsigten fra den 35 meter høje klint. Klintebjerg er fredet. Fra klinten kan du mod øst se Gilleleje og mod nord Hesselø. Mod vest kan du se mod Odden helt til Gniben.

Med fiskestang og harpun

Der er meget strøm i vandet ud for Sonnerup Skov og Klintebjerg. Det iltrige vand ind over det tangbegroede stenrev betyder, at der er mange fisk. Stranden er derfor yndet af kystfiskere. De fanger ørred, hornfisk og torsk. På pletter med sandbund er der ising og skrubbe. Men du kan også fange både multe og havbars.

Mange bruger også kysten til fiskeri med lys og harpun. Det er især fladfisk, som man ligger i vandskorpen og spejder efter.

Er du mellem 18 og 65, skal du have fisketegn, der kan købes på www.fisketegn.dk.

Tag til stranden og hop i vandet

Sonnerup Skov har en kystlinje ud til Kattegat på 3 km. Stranden består mest af sten, men der er også områder med sand. Det veksler lidt fra år til år. Stranden er dejlig ugeneret, og vandet er rent og klart. Men pas på strømmen og på huller i sandbunden.

Sten på stranden

Der kan gå sport i at samle smukke og særprægede sten på stranden. Og her ved Sonnerup Skov er stenene poleret runde og flotte. Tænk på, at de fleste sten er meget gamle. Fx er meget af den granit og gnejs, du finder på stranden, mellem en og to milliarder år gammel. Du kan også være heldig at finde forsteninger af for længst afdøde havdyr.

Den lyse kalk og flinten, som du finder ved Sonnerup Strand, opstod for 60-70 millioner år siden. Dengang var Danmark dækket af et tropisk eller subtropisk hav. Det var nogenlunde på det tidspunkt, hvor dinosaurerne uddøde.

Læs mere i Naturstyrelsens folder ”Sten på stranden”

Med hund

Din hund skal være i snor i Sonnerup Skov. Men på stranden må den løbe frit mellem den 1. oktober og den 31. marts, hvis du har den under fuld kontrol.

Læs mere om hund i naturen

Til hest

Du må ride på alle veje og stier i Sonnerup Skov, dog undtagen kyststien langs stranden. Du må heller ikke ride på stranden. Husk at tage hensyn til skovens øvrige gæster.

Læs mere om færdsel på hest

Geocaching

Du kan gå på skattejagt med din gps i Sonnerup Skov.

Hent koordinaterne på geocaching.dk