Aktiviteter i Stråsø Plantage

Ved Fårefoldvej. Foto: Lars Gundersen

Vandreture

Der findes tre afmærkede vandreruter i området omkring Stråsø Plantage.

Gosmerturen

Turen er på ca. seks km, men du kan evt. selv afkorte den. Udgangspunktet er ved p-pladsen, hvor skovvejen Blåbjergsvej krydser Råstedvej. Turen går bl.a. igennem det fredede egekrat langs Lilleåen. Læg mærke til de mange spættehuller i bævreaspen. Stære og andre hulrugende fugle genbruger redehullerne. Vandreruten fører forbi oldtidshøjen ”Lærkehøj” (link til punk 1 seværdigheder), som digteren H.C. Andersen besøgte i 1859, og fortsætter forbi Studefolden, som er en gammel dyrefold lavet af lyngtørv.

Stolbjergturen

Du kan starte denne vandretur ved p-pladsen ved krydset mellem Damgårdvej og Langelinie eller den sydlige parkeringsplads ved Fuglsang Bro. Den østlige sløjfe af ruten går igennem det privatejede Fuglsang egekrat. Den sydlige rute går igennem et område, som Naturstyrelsen i 2005 ryddede for nåletræ af dårlig kvalitet. Området er ved at udvikle sig til et spændende hedeområde med flere hedesøer og store indlandsklitter, som måske – i perioder med tørt og blæsende vejr – vil begynde at vandre.

Lystbækturen 

Denne rute har fire tilhørende p-pladser. Den nordlige del (3,3 km) går igennem Sønder Vosborg Hede med de mægtige indlandsklitter (link til punkt 3 i seværdigheder). Den sydlige del (6,7 km) går bl.a. igennem et skovrejsnings område og vidtstrakte eng- og overdrevsarealer. Fra p-pladsen ved Kronhedevej er der lavet en kørestolsvenlig strækning på 0,6 km.

Find flere vandreruter på udinaturen.dk 

Lystfiskeri

De fleste af søerne i området er fladvandede hedesøer, som med jævne mellemrum tørrer ud om sommeren. Derfor er der ingen fisk i disse søer. Til gengæld er det muligt at fiske i den øvre del af Lilleåen. Fiskeriet er udlejet til Holstebro og Omegns Fiskeriforening, og alle med gyldigt fisketegn kan købe dagkort til området. Dagkort kan købes ved henvendelse til fiskeriforeningen eller online. Lilleåen er en del af Storåsystemet, som er et af landets vigtigste laksevandløb. I Lilleåen findes også bækørred, stalling og ål.

Læs mere om Holstebro og Omegns Fiskeriforening på hof-storaa.dk

Tre Træer

Stjernekig

Et godt sted at observere nattehimlen uden forstyrrende kunstigt lys er Fuglsang Bro (link til punkt 6 i seværdigheder). Du kan parkere både nord og syd for broen, og det er ikke svært at finde et egnet sted at slå sig ned for at nyde nattehimlen, mørket og stilheden.

Mountainbiking

Cykling er generelt tilladt på alle veje i hele området samt på de to mountainbikeruter . Naturstyrelsen har sammen med de to cykelklubber, "Ulfborg Cykelklub" og cykelklubben "Medvind", etableret to teknisk spændende og natursmukke mountainbikeruter gennem skoven og det kuperede terræn. Ruterne er anlagt i et varieret terræn, hvor små stier og singletracks snor sig rundt i de sandede indlandsklitter.

Du finder den ene rute øst for Sønder Vosborg Hede ved Filsøvej. Ved rutestart findes en informationsstander med et kort over ruten. Ruten er ensrettet.

Se kort over mountainbikeruten 

Den anden rute findes i området omkring Stolbjerg. Ruten er opmærket og ensrettet. Det bedste startsted finder du, hvor Lystlundvej krydser Stolbjergvej. (Se billede herunder)


 

Geocaching

Stråsø Plantage er ikke bare et skattekammer for naturelskere i alle aldre. Flere steder i plantagen gemmer sig nemlig såkaldte geocacher, der er ”skattene” i hobbyen geocaching.

Kort fortalt handler geocaching om, at man ved hjælp af en GPS-modtager eller en smartphone skal finde geocachers – en lille boks, der kan indeholde alt fra nøgleringe til avisartikler. Når man har fundet geocachen, tager man en af tingene fra cachen med sig og efterlader en ny skat til den næste skattejæger.

I geocachen finder du en logbog, hvor du skriver, at du har fundet skatten. Når du kommer hjem fra skoven, logger du på Geocaching.com og skriver, at du har fundet cachen.

Læs mere om skattejagten på geocaching.com

Pluk svampe, bær og planter

Sidst i august er der fine muligheder for at plukke tyttebær på hederne. Skovvejene er derfor åbne for bilkørsel den sidste hele weekend i august.

Når sommeren har været fugtig, kan du i svampesæsonen finde masser af gode spisesvampe som kantareller og rørhatte.

Du kan frit plukke almindelige hedeplanter som hedelyng, klokkelyng, mosebølle (uægte blåbær), revling, melbærris, græsser og enebær. Du må også gerne plukke af de mere sjældne arter som guldblomme (volverlej), tormentil og kattefod, men gør det med omtanke, så andre skovgæster også kan opleve planterne.

Endelig vokser her også meget sjældne planter, som er fredede og ikke må plukkes – f.eks. vårkobjælder, gøgeurter samt forskellige former af den urgamle ulvefod.

Ved Lilleåen. Foto: Lars Gundersen

Ridning

Ridning og kørsel med hestevogn er generelt tilladt på veje, spor og brandlinjer.

Læs mere om ridning

Badning

Stråsø Plantage har en børnevenlig badesø. Den ligger i smukke omgivelser ved Skelvej i det nordvestlige hjørne af området. Du kommer til søen ved at dreje fra Lystlundvej ad Skelvej. I tørre sommermåneder kan det dog knibe med vanddybden, da vandstanden i søen er afhængig af grundvandstanden. Ude i søen er der en lille ø med bål-og grillplads samt borde/bænke til fri afbenyttelse.

Bål/ grill

Af hensyn til brandfare må du kun tænde bål i de afmærkede områder. Du må blandt andet tænde bål og grille på den lille ø i badesøen ved Skelvej. Derudover må du tænde op på Naturstyrelsens tre lejrpladser i området: Lystbækgård, Ulborggård og Ormstrup lejrplads.

Se lejrpladserne på udinaturen.dk

Sø

Jagt

Siden 1994 har Naturstyrelsen Vestjylland udbudt dagjagter i dele af Stråsø Plantage – dels jagt med riffel og dels haglbøsse.  Vildtet er typisk kronvildt, råvildt, hare og ræv. Der kan forekomme sneppefald.  

Læs mere om dagjagterne