Praktisk - Stråsø Plantage

Strå plantage kortudsnit

Få et overblik over faciliteter og diverse ruter på udinaturen.dk

Hent et stort kort over området

Overnatning

Der findes tre lejrpladser i området – Lystbækgård lejrplads, Ulborggård lejrplads og Ormstrup Lejrplads. På pladserne er der vand, toilet, borde, bænke og grill. Pladserne skal reserveres. Her kan du også finde Naturstyrelsens andre overnatningspladser i området. 
Desuden findes der den primitive overnatningsplads Ulborg ved Stolbjerg. Overnatningspladsen har ingen faciliteter, men kan frit benyttes.

Læs mere om booking

Læs mere om overnatningspladsen på udinaturen.dk

Vandreruter

Der findes tre afmærkede vandreruter i området – Gosmerturen, Stolbjergturen og Lystbækturen.

Bål/Grill

Du kan tænde bål og grille på den lille ø, der ligger ude i badesøen, samt på Naturstyrelsens tre lejrpladser i området: Lystbækgård, Ulborggård og Ormstrup lejrplads. Af hensyn til brandfare er åben ild ikke tilladt andre steder i plantagen.

Fiskeri

De fleste af søerne i Stråsø Plantage er fladvandede hedesøer, som med jævne mellemrum tørrer ud om sommeren. Derfor er der ingen fisk i disse søer. Til gengæld er det muligt at fiske efter bækørred, stalling, laks og ål i den øvre del af Lilleåen. Fiskeriet er udlejet til Holstebro og Omegns Fiskeriforening, og alle med gyldigt fisketegn kan købe dagkort til området. Dagkort kan købes ved henvendelse til fiskeriforeningen eller online. 

Læs mere om Holstebro og Omegns Fiskeriforening på hof-storaa.dk

Badning

Der findes en børnevenlig badesø i Stråsø Plantage ved Skelvej i det nordvestlige hjørne af plantagen. I tørre sommermåneder kan det dog knibe med vanddybden, da vandstanden i søen er afhængig af grundvandstanden. Ude i søen er der en lille ø med bål-og grillplads samt borde/bænke.

For handicappede

Ved vandreruten Lystbækturen er der en kørestolsvenlig strækning på 0,6 km. Du kan komme derhen fra p-pladsen ved Kronhedevej. Holder I jer til de store veje gennem plantagen, er forholdene kørestolsvenlige. På stierne mellem træerne og på hederne varierer forholdene.

Book en skov

Til særlige arrangementer kan du booke dele af Stråsø Plantage.

Se områderne og foretag bookingen 

Hundeluftning

Hunde er velkomne overalt, men skal af hensyn til andre skovgæster og skovens dyreliv føres i snor. Der er desuden en hundeskov ved Gosmer Bro.

Find den nærmeste hundeskov på hundeskovene.dk

Find vej

Færdsel i området

Flere mindre veje fører ind på området, og motorkørsel er tilladt på nogle af områdets grusveje.

Den sidste fredag-lørdag-søndag i august hvert år åbnes hele skoven og store dele af hederne for tyttebærplukning, hvilket betyder, at motorkørsel i den ene weekend bliver tilladt på alle vejene. Uden for denne weekend må man færdes til fods eller på cykel.

Parkering

Der er ni parkeringspladser i området. Parkeringspladsen ved Gosmer Bro er et godt udgangspunkt for et besøg i plantagen.

Der er to offentlige toiletter i Stråsø Plantage. 

Offentlig transport

Er du ikke i bil, skal du være frisk på en lang gåtur for at komme til Stråsø Plantage. Tag toget til Holstebro station og derfra Midttrafiks bus 26 mod Skjern. Stå af i Ørnhøj. Derfra tager det ca. halvanden time på gåben til den østlige ende af Stråsø Plantage. Du kan også tage toget til Aulum station og gå til Skyttevej derfra

Vil du ankomme til vestkystsiden af området, skal du tage toget til Ulfborg og gå til Sønderkærvej.

Planlæg din rejse på rejseplanen.dk