Aktiviteter på Sydlangeland

Vil du opleve hesteflokke, der lever frit i naturen? Gå tur i en ældgammel skov med mere end 40 forskellige slags træer og buske? Se på vilde orkideer og andre sjældne planter? Eller besøge en ægte lyttepost fra Den Kolde Krig? Sydlangeland tilbyder det hele og meget mere end det. Du kan også fiske havørred, se på trafikken på trækfuglenes ”hovedvej” eller kravle ind i en jættestue fra stenalderen.

De vilde heste

Den store flok af exmoor-ponyer lever på et 120 hektar stort, indhegnet område mellem Dovns Klint og Søgård. Hovedparten af det er et åbent landskab med bakker og små søer. En mindre del er skovklædt. Ponyerne i det store område kan til tider være svære at finde. Som regel kan du dog få øje på dem fra et af højdedragene. 
Du kan følge din egen rute eller vælge en af de to, der er afmærket. 
Den lille hestetur (markeret med hvid) er på 2,3 km. Den går fortrinsvis uden for indhegningen, så her må du gerne have din hund med, når blot den er i snor. 
Den store hestetur (markeret med hvid/blå) er på 5,3 km. En del af den går gennem indhegningen, og her må du ikke have hund med. 
En mindre flok ponyer lever ved Klise Nor nord for Bagenkop. Her går en sti langs hegnet ved den sydlige del af området.

Læs mere under Seværdigheder

Husk de 5 bud, når du færdes i indhegningerne

• Hold afstand til hestene – mindst 50 m 
• Du må ikke klappe eller fodre hestene 
• Lad være med at gå imellem ponyerne. Der skal altid være plads til, at de kan komme væk 
• Lad føllene være i fred 
• Hunde må kun medtages i snor

Læs mere om færdsel i indhegninger med dyr

Gå tur i en ældgammel skov

På en tur gennem en af Gulstav-skovene kan du få fornemmelsen af, hvordan skovene så ud på vore forfædres tid. Nogle steder er skoven tæt, mens der andre steder er lyst og åbent. Det skyldes den særlige skovdrift, hvor man ’stævner’ – eller styner – dele af skoven med mellemrum. Gulstav-skovene er blandt de ganske få stævningsskove, som er bevaret i nutiden.

Se på fugle

Vil du se på fugle, er fugletårnet ved Gulstav Mose et godt udgangspunkt. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe på Sydlangeland holder Åbent Hus i Gulstav-tårnet den første søndag i hver måned, og alle er velkomne til at komme og få en fuglesnak og et kig i teleskopet. Af hensyn til fuglene er der ikke adgang til selve mosen. Andre gode steder at stå med kikkerten er Dovns Klint og Fakkebjerg. Fra Bruns Banke kan du se vandfugle på Keldsnor.

Oplev et koldkrigsfort

Langelandsfortet spillede i 40 år en central rolle i det danske forsvar under Den Kolde Krig. Det skulle bl.a. hindre fjendtlige flådestyrker i at trænge op gennem Langelandsbæltet. Siden 1997 har fortet været museum. Her kan du opleve et komplet anlæg med ildledecentral, mandskabsrum, kanonstillinger, forsvarsbatterier og bunkers. Museet er åbent fra marts til oktober. 

Læs mere om Langelandsfortet på langelandsfortet.dk 

Fang fine fisk

På Sydlangeland har du gode chancer for at fiske med flue, blink eller bundsnøre. Fra kysten ved Dovns Klint kan du lande fine spisefisk som fladfisk, havørred, torsk, hornfisk og multe. Her er også en renseplads, hvor du kan rense fiskene. Brug affaldssækken til det, som bliver til overs. Og husk fisketegn!

Se en jættestue indefra

Den ca. 5.000 år gamle jættestue ved Hulbjerg er restaureret, så du kan kravle ind i gravkammeret og se de imponerende overliggere, der danner jættestuens loft. Husk lommelygte!

Læs mere under Seværdigheder

Med hund i naturen 

Hunde skal ifølge naturbeskyttelsesloven som udgangspunkt altid være i snor i naturen - også på Sydlangeland. 

Læs mere om hund i naturen

Læs mere om færdsel i indhegninger med dyr

Til hest 

Der er ingen afmærkede ridestier på Sydlangeland. Ridning er tilladt efter reglerne i naturbeskyttelsesloven, hvilket vil sige, at man må ride over alt, blot ikke i de indhegnede beplantninger. Du behøver ikke at have et ridekort.

Læs mere om ridning i naturen