Aktiviteter i True Skov

Generelt gælder det, at der i Ture Skov er tale om relativt flade stier, som går gennem skoven. Det betyder også, at stierne er ideelle til langrend, når der falder sne.

Ved P-pladserne er der flere steder kort, der i oversigtsagtig form viser stierne og mulighederne for at komme rundt.

Det er et must at lægge vejen forbi den lille høj Espenhøj, hvor en bænk giver mulighed for at nyde den fine udsigt, hvile benene og fortære den medbragte madkurv.

Langs flere af stierne er der i lavningen damme/vandhuller, der er med til at give skoven varieret udtryk. Der er fx damme ved Skjoldhøjvej. Her var der i forvejen vand før dræningen, og nu er skovens damme hjemsted for eksempelvis salamandre, frøer og vandinsekter. Her var det ellers tidligere svært for dem at overleve på landsbrugsjorden, men nu trives de. Samtidig drikker skovens dyr i dammene. Dyrene behøver med andre ord ikke at søge ud af skoven med risiko for at blive kørt ned af biler. Endelig er der Voldbækken, der løber igennem Skjoldhøjkilen og Forbindelsesskoven.

Det er også i områderne ved Skjoldhøjvej, at skoven sine steder er så tæt, at børn kan lave huler, gemme sig og lave deres egne hemmelige steder.

Mod øst og på vej ud af True Skov byder Skjoldhøjkilen på svævebaner, klatrestativer og balancebomme, og børnehavebørn og skoleelever flokkes her i dagtimerne. Det er i øvrigt tæt herpå, at der hvert år ved Grimhøj afholdes Danmarks Grimmeste Festival (www.grimfest.dk – her skal kunne klikkes videre)

Mod syd er der mulighed for gennem Forbindelsesskoven at fortsætte til Årslev Skov, hvor der er langt ældre træer og planter. Med tiden vil mange skovplanter og dyr brede sig fra den gamle skov til den relativt nye True Skov. Mod syd er der også forbindelse til Brabrand Søen, der er et meget populært udflugtsmål for aarhusianere. Her kan du møde masser af vandrere, joggere og cyklister. Du kan fortsætte ad Brabrandstien til det centrale Aarhus. I sin fulde længde er den asfalterede gang- og cykelsti hele 19 kilometer lang.

 

En særlig vandretur

Man kan finde detaljeret forslag til en vandretur fra Hasle Bakker til True Skov.

Se forslag

God tur – vis hensyn

Tag hensyn til andre, når du vandrer, cykler og rider på stierne i området. Lad også være med at følge det dårlige eksempel, som nogle har sat, nemlig at sætte guldfisk og andet ud i dammene.