1. ”Vinterens hjerte”

1 - Skovens Hjerte

Nok er True Skov lokal, men den er sandelig også global. Centralt i skoven ligger kunstværket ”Vinterens hjerte”, der er skabt af kunstneren Jørn Rønnau . Rønnau er billedhugger og arbejder blandt andet med kunst i landskabet.

Læs mere om Jørn Rønnau

Det globale ligger i, at ”Vinterens hjerte” i sin grundidé og udførelse omfatter hele verden. Centrum i værket er en stor basaltblok, hvor der på toppen er indhugget et mønster af hjerter, der fortsætter udad i nye hjerter. Ved ”Vinterens hjerte” er der plantet stedsegrønne taks, der om vinteren ses som hjerterlinjer ude i landskabet.

Om ideen og kunstværket siger Jørn Rønnau: ”Det er for alle mennesker. Kunstværket er offentligt, ukommercielt og til fri og interaktiv medvirken – et demokratisk, globalt kunstprojekt med udgangspunkt i hjertet af en dansk løvskov: True Skov ved Aarhus.”

Læs mere om Vinterens Hjerte

2. ”Lille Amerika”

2 - Lille Amerika

Mellem motorvejen og jernbanen – i den vestlige del af True Skov – ligger ”Lille Amerika”. Navnet skyldes, at der her er plantet en lang række nordamerikanske træarter. Det er træer som douglas, sitka, tsuga, grandis, rødeg, tulipantræ og robinia. De nordamerikanske træer tjener to formål. Dels giver det en helt anden slags skov end dem, man normalt kalder danske, dels for at få erfaringer med, hvordan nordamerikanske træarter klarer sig på dansk jord. Desuden giver nordamerikanske træer generelt set god tømmer.

3. Labyrint

3 - Labyrint

Selv om man ikke har alderen til at tage på lejrskole på Lundagergård, bør man aflægge et besøg. Her er der nemlig en kopi af en labyrint, en såkaldt Trojaborglabyrint. Man kender Trojaborglabyrinter fra fra bronzealderen (for 3.000-4.000 år siden), og det er verdens ældste type labyrint En Trojaborglabyrint er en envejs-labyrint, dvs. at når man er nået ind til midten, har man været igennem alle gangene. Man føres så at sige hele vejen ind og ud. Oprindelig var nogle labyrinter muligvis dansepladser – senere blev de kristne i den forstand, at man skulle følge Kristus ind i midten for at kunne genopstå.

I dag siger man, at Trojaborglabyrinten er en problemknuser. Man går langsomt ind til midten. På vej ind gennemtænker man det eller de problemer, man har. Når man går langsomt ud, finder man løsningen. Labyrinten er således endnu en grund til at besøge True Skov.

Labyrinten blev bygget i forbindelse med Skovens dag i 2011. Bag projektet stod labyrintolog Ole Jensen fra Labyrinternes Land.

Læs mere om Labyrinternes Land