Dyr

Gravand. Foto: Roland IJdema, Colourbox

I Ulkerup Skov kan du ligesom i Annebjerg Skov møde et bredt udsnit af de dyr, der lever i danske skove. Der er mange rådyr, og om nogle år vil der sikkert også være omstrejfende kronhjorte. Krondyret er nemlig på vej frem og findes i dag på hele Sjælland.

Der er også ræve og grævlinger. Grævlingen er et socialt dyr. De lever flere familier sammen i store underjordiske grave. Man kan især se dem om aftenen, når de skal ud og finde føde. Måske når de er ude og lede efter spisekastanier i Annebjerg Skov. Og hvis man er opmærksom, kan man også se deres toiletter – små udgravede huller i jorden.

Læs mere om grævlingen i artsleksikonet

Mød ravnen

Fuglelivet er rigt. Du kan finde de fleste af de fugle, der normalt ses i danske skove. Du kan blandt andet møde den store flagspætte, som er en af vore mest karakteristiske fugle med sin flot spraglede fjerdragt i sort, hvidt og rødt. Hannen har en rød plet i nakken, mens ungfugle har rød isse. På stille forårsdage kan du også tydeligt høre, når den trommer for at markere sit territorium.

Du kan også høre gøgen kukke, og den er let at se i maj og juni, når den flyver fra træ til træ ude på Ulkerup Overdrev. Ravne er der også i Ulkerup Skov. Ravnen er vores største kragefugl. Den er sort og nogenlunde på størrelse med en musvåge. Stemmen er karakteristisk med et dybt, groft rårk, som man kan høre på lang afstand. Ravnen spiller en central rolle i den nordiske mytologi som Odins to spejdere Hugin og Munin.

Læs mere om ravnen i artsleksikonet

Af rovfugle kan du bl.a. finde musvåge, duehøg og af og til rød glente. Det sker også, at både fiskeørn og havørn lægger vejen forbi.

Se flere observationer på dofbasen.dk og fugleognatur.dk

På overdrevet

Genetableringen af de mange små søer og vandhuller på Ulkerup Overdrev og i skovene har beriget fuglelivet. Her kan du bl.a. se vibe, gråand, troldand, blishøne og grønbenet rørhøne. Af andre arter kan nævnes svaleklire, gravand, rødben og fiskehejre.

Søer fulde af liv

Søerne i skoven og på overdrevet er i det hele taget fulde af liv. Salamandersøen ved den nedlagte landsby er god for sit navn. Den vrimler med salamandre – både stor og lille vandsalamander om foråret.

Desuden er der mange snoge. Faktisk lyder en gammel skrøne, at det skulle være på grund af de mange snoge, at Ulkerup-bønderne måtte flytte. Ordet ulk er et gammelt ord for tudse, egentlig slimet eller rådden. Mere sandsynligt er det imidlertid, at det gamle danske mandsnavn Ulki, der har givet navn til landsbyen Ulkerup.

De mange vådområder tiltrækker mange insekter. Fx er der er mange guldsmede og sommerfugle. Du kan fx se kejserkåbe, skovrandøje, admiral og hvid admiral. Af guldsmede kan bl.a. nævnes stor kejserguldsmed, blå libel og blodrød hedelibel.