Lodbjerg Fyr til Lyngby

 Turen starter ved: Lodbjerg Fyr 
Se på Google Maps

 Parkering: P-plads ved Lodbjerg Fyr 
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 6,5 km

Alle angivelser af afstande er omtrentlige.

Faciliteter: toilet, overnatningsplads mm.

Se den digitale naturguide for området 

Se folder for området

Foto: Lars Gundersen