Lyngby Redningshus til Stenbjerg

 Turen starter ved:  Lyngby Redningshus

Se på Google Maps

 Parkering: Stranden ved Lyngby
Se p-pladsen på Google Maps

Længde: 5 km

Faciliteter: toilet ved Lyngby Redningshus

Se den digitale naturguide for området 

Se folder for området

Foto: Lars Gundersen