Gurre Slotsruin og omkringliggende landskab

Projektbeskrivelse

Projekt om Gurre Slotsruin og omkringliggende landskab.
Gurre Slotsruin er et meget markant fortidsminde og af national betydning. Naturstyrelsen har sammen med blandt andet Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Slots- og Kulturstyrelsen igangsat et arbejde med et større samlet projekt ved Gurre Slotsruin. Projektet skal – foruden at fremtidssikre ruinen - være med til at formidle slotsruinen og det omliggende landskab.

Slots- og Kulturstyrelsen har i aftalen om Finanslov24 fået midler til at igangsætte restaurering af en del af murværket. Arbejdet forventes at strække sig over flere år, og igangsættes i foråret 2024.

Fakta

Projekttype: Samarbejdsprojekt
Periode: Forprojekt 2012-2018,
Samarbejdspartnere: Helsingør Kommune, Helsingør Kommunes Museer, Museum Nordsjælland, Slots- og Kulturstyrelsen, Nationalmuseet
Økonomi: Der forventes inddragelse af fonde

Kort over projektområdet

 

Billeder fra steder