Naturprojekt Kollens Mølle

Naturstyrelsen har i 2021 gennemført et naturgenopretningsprojekt ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk, Skanderborg kommune.

Projekttype Naturgenopretning

Naturstyrelsen har i 2021 gennemført et naturgenopretningsprojekt ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk, Skanderborg kommune.

I projektet er der genoprettet naturlig hydrologi og vandløbskontinuitet i en opstemmet del af Jeksen Bæk og de tilstødende kildebække. Spærredæmningen og den utidssvarende fisketrappe er fjernet, og der er foretaget genopretning af vandløbet i et naturligt snoet forløb over ca. 150 m.

Med projektet er der genskabt stort set naturlige forhold i et meget naturrigt vandløb og dets kildeomgivelser. Når naturen har fundet sin plads i den nye ådal, vil områdets mange besøgende stadig kunne se resterne af den gamle møllebygning og den flotte stenbro, der vidner om områdets lange og rige kulturhistorie.

Fakta

Projekttype: Naturgenopretning
Periode: 2017-2022
Samarbejdspartnere:Jeksendal i Skanderborg Kommune
Økonomi: Intern anlægsbevilling 0,8 mio. kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Ved P-plads på Kollens Møllevej, er der adgang til området. Derudover et par borde og bænke samt infotavle.

Vandreruten Århus - Silkeborg går gennem området.

Billeder

Kontakt

Anne Gro Thomsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
angth@nst.dk
+45 22 88 99 42