Naturprojekt Kollens Mølle

Naturstyrelsen har i 2021 gennemført et naturgenopretningsprojekt ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk, Skanderborg kommune. I projektet er Jeksen bæk genoprettet på en 150 m strækning.

Vandløbsrestaurering i Jeksen Bæk

Naturstyrelsen har i 2021 gennemført et naturgenopretningsprojekt ved Kollens Mølle i Jeksen Bæk beliggende i Jeksen dalen i Skanderborg kommune.

Kollens Mølle er beliggende i bunden af Jeksen-dalen som er en erosionsdal med stejle skovdækkede dalsider. Dannelsen af dalen skete i slutningen af sidste istid som følge af afsmeltningen og er dermed en erosionsdal. Jeksendalen er en side-dal til den store Århus Ådal. Der er tale om et meget smukt, primært skovklædt, ådals-område. Området er i øvrigt et morænelandskab med dødisrelief.

De dominerende jordbundstyper er smeltevandssand og – grus, moræneler og ekstaramaginale aflejringer. De sand- og grusholdige jordarter medvirker til den høje gennemtrængelighed og føder områdets kildevæld. Områdets kildevæld er levested for en række sjældne ferskvandssmådyr, som er tilknyttet kildernes lave og konstante temperaturer. Selve Jeksen bæk rummer en række strømkrævende rentvandsarter. Bækken har desuden en god ørredbestand.

I projektet er der genoprettet naturlig hydrologi og vandløbskontinuitet i en opstemmet del af Jeksen Bæk og de tilstødende kildebække. Spærredæmningen og den utidssvarende fisketrappe er fjernet, og der er foretaget genopretning af vandløbet i et naturligt snoet forløb over ca. 150 m.

Med projektet er der genskabt stort set naturlige forhold i et meget naturrigt vandløb og dets kildeomgivelser. Når naturen har fundet sin plads i den nye ådal, vil områdets mange besøgende stadig kunne se resterne af den gamle møllebygning og den flotte stenbro, der vidner om områdets lange og rige kulturhistorie.

 

Fakta

Projekttype: Naturgenopretning
Periode: 2017-2022
Samarbejdspartnere: Skanderborg Kommune
Økonomi: Intern anlægsbevilling 0,8 mio. kr.

Projektforløb

Kort over projektområdet

Ved P-plads på Kollens Møllevej, er der adgang til området. Derudover et par borde og bænke samt infotavle.

Vandreruten Århus - Silkeborg går gennem området.

Billeder

Kontakt

Anne Gro Thomsen
Projektleder
Naturstyrelsen Søhøjlandet
angth@nst.dk
+45 22 88 99 42