Naturrum i Oddesund – ”Formidlingsfyrtårnet”

Formålet med projektet er at etablere et naturrum – et fyrtårn – for innovativ og nytænkende formidling af historie- og naturoplevelser i Oddesund. Formidlingsfyrtårnet kobler Oddesunds natur og historie sammen og udgør en samlet formidlingsportal, der vil inspirere den besøgende til at komme ud i landskabet, bruge naturen og få ny viden om områdets naturmæssige værdier og krig- og kulturhistorien.

Projektet vil derudover etablere et stisystem, som binder Oddesund sammen og skaber en sammenhængende oplevelse. Første del af stinettet består af tre forskellige ruter ud i landskabet. Naturstierne giver mulighed for både aktive oplevelser samt ro og fordybelse.

UPDATE: Projektet er afsluttet. Der er etableret små udstillinger i tårnet og skabt formidlingstavler med informationer, billeder og unikke tegninger. Der er også etableret digitale skærme til formidling af lokalområdet. På de nye naturstier er der opsat informationsskilte om både natur, geologi og historie. Nedenfor ses et par billeder af det færdige naturrum.

Formidlingsfyrtårnet i fuld profil, foto taget på indvielsesdagen. Foto: Lasse-Emil Bang Nielsen

Trappe indendørs i tårnet med formidlingstavler. Foto: Lasse-Emil Bang Nielsen

 

Ansøger for projektet: Struer Kommune

Kontaktperson: Lotte Juul

Tidsperiode: Projektet blev afsluttet i december 2018.

  • Struer kommune
  • Struer Statsgymnasium
  • Naturgruppen Oddesund
  • Friluftsgruppen Oddesund
  • Historiegruppen Oddesund
  • Struer Museum
  • Naturskolen Kjærgaard Mølle
  • Enjoy Limfjorden
  • Visit Struer
  • Geopark Vestjylland

Projektets samlede udgifter: 4.439.070 kr.

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 300.000 kr.

Medfinansiering ansøgt hos Friluftsrådets udlodningsmidler: 750.000 kr.

Frivillige arbejdstimer: 215