Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger ifm. SUPERB-projektet

Når du indsender formularen, afgiver du personoplysninger i form af navn og e-mailadresse. Vi behandler dine personoplysninger med hjemmel i databeskyttelses-forordningen art. 6, stk. 1, litra e, om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Databehandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til dialog om projektet, interne rapporter og andre former for kontakt i forhold til SUPERB. Dine oplysninger anvendes alene til internt brug for projektet og til at kontakte folk omkring SUPERB-relaterede formål, såsom undersøgelser og invitationer til fremtidige arrangementer. Data vil blive destrueret efter projektet afslutning (2025), medmindre der indhentes skriftligt samtykke til dens fortsatte opbevaring og brug efter projektet. Ingen personlige data vil blive offentliggjort af Naturstyrelsen eller andre SUPERB-partnere uden skriftligt samtykke fra ejeren.

Naturstyrelsen er dataansvarlig for de afgivne personoplysninger. Naturstyrelsen har hovedkontor på Førstballevej 2, 7183 Randbøl, cvr. 33157274. Du kan kontakte Naturstyrelsen på nst@nst.dk og telefon 72 54 30 00.

Dine rettigheder

Du kan anmode om indsigt i de oplysninger, der behandles om dig. Du har efter anmodning krav på at få berigtiget oplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende, ligesom du kan anmode om at begrænse behandlingen og gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger.

Aktindsigt

Hvis vi modtager en anmodning om aktindsigt efter miljøoplysningsloven og offentlighedsloven kan dette betyde, at der vil blive givet aktindsigt i det indleverede høringssvar, herunder i dine personoplysninger

Så længe beholder vi oplysningerne

Naturstyrelsen behandler dine personoplysninger, indtil oplysninger bliver arkiveret eller slettet i henhold til statens arkivregler.

Klage

Spørgsmål til rettigheder mv. kan rettes til vores databeskyttelsesrådgiver på dpo@mim.dk eller telefon 93 59 70 11. Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Naturstyrelsens behandling af dine personoplysninger. Se mere herom på www.datatilsynet.dk.

Læs mere om Naturstyrelsens persondatapolitik via dette link