Nybro - grønt oplevelsesrum

Etablering af grønt oplevelsesrum, hvor mødet mellem Storåens natur og det unikke kulturmiljø langs åen danner grundlag for den gode friluftsoplevelse.

Visionen med Projekt Nybro er at skabe et grønt oplevelsesrum, hvor mødet mellem Storåens natur og det unikke kulturmiljø langs åen danner grundlag for den gode friluftsoplevelse. Projektet er startet på lokal initiativ, og vil blive etableret i et tæt samarbejde med lokalområdets borgere og engagerede naturorganisationer. Der istandsættes en række eksisterende elementer, samt tilføje nyt i det centrale Nybro, heriblandt at nedlægge et dambrug, og forny overnatningspladser så den bliver mere indbydende.

 

Fakta om projektet

Tidsperiode

Afsluttes aug. 2010

Projekt titel

Nybro

Ansøger for projektet

Herning Kommune

Kontaktperson

Lise Kjær Poulsen

Deltagere i partnerskabet

Sinding Ørre Lokalråd, Danmarks Naturfredningsforening, Ørre Sinding Lystfiskerforening, Herning Kommune, Tom Sørensen

Projektets samlede udgifter

1.494.250

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber

180.250

Medfinansiering fra Tips- og Lottomidlerne, Friluftsrådet

Ansøgt om 140.000

Frivillige arbejdstimer

220