Ring Sø - overnatningsplads med shelters

Horsens Kommune arbejder på at profilere cykel og trekking-ruten fra Jelling via Tørring, Åle og Brædstrup til Sdr. Vissing, hvor der er står en runesten for Harald Blåtand's svigermor. Herfra skal ruten gå forbi Sukkertoppen, hvor der for 10 år siden er fundet rester af voldanlæg dateret til Harald Blåtand's tid. Ruten kan herfra kobles på den nationale rute nr. 4 mod Ry. Som et overnatningssted på denne rute vil en shelterplads ved Ring Sø være meget velegnet. Stedet ligger i nærheden af, hvor Ring Kirke lå frem til 1941 og, hvor en gammel vej mellem Mattrup Å og Salten Å er gået på vandskellet langs Gudenåen.

Da området om Ring Sø byder på muligheder som rekreativt område, er der på initiativ af Brædstrup Turistforening dannet ”Grønt partnerskab for det grønne rekreative område ved Ring Sø”. Partnerskab ønsker ved opsætning af shelters med tilhørende adgangssti og toiletforhold at etablere overnatningssteder i naturen for friluftsfolk, der kommer til Brædstrup såvel som for lokalbefolkningen og herunder for foreninger, skoler og andre institutioner.

Ansøger for projektet: Grønt partnerskab v. Ring Sø

Kontaktperson: Bo K. Riis

Tidsperiode: Projektet forventes afsluttet senest 1. august 2013

Deltagere i partnerskabet:

  • Brædstrup Turistforening
  • Grundejerforeningen Søkilden
  • Grundejerforeningen Søringen
  • Horsens Kommune

Projektets samlede udgifter: 297.550 kr

Medfinansiering fra Lokale Grønne Partnerskaber: 136.000 kr

Frivillige arbejdstimer: 100