Strandgården

Naturstyrelsen Vestjylland får i perioden september 2017 til september 2018 opsat et nyt hegn ved Strandgården.

Projektbeskrivelse

For at kunne gøre det mere attraktivt og sikkert at få afgræsset arealet ved Strandgården, søgte Naturstyrelsen midler ved Landbrugsstyrelsen til at kunne få etableret et nyt hegn, som kræver mindre vedligeholdelse og som med større sikkerhed kan holde kreaturerne inde på marken.

Kort over projektområdet

Oversigtskort over hegning.

Fakta

Projekttype: Natura 2000 – Rydning og afgræsning
Periode: September 2017 til september 2018
Projektareal: 41,98 ha
Økonomi: 76.140,00 kr.

Projektforløb

Her er et kort, som angiver geografisk placeringen af projektområdet

Kontakt

Janni Egestad Kristensen
Vestjylland
janek@nst.dk
72 54 36 70