Vadehavets formidlerforum

Et forum der skal samle natur- og kulturformidlingsinstitutionerne omkring vadehavet.

Projektets formål

Formålet med projektet er at samle natur- og kultur-formidlingsinstitutionerne omkring Vadehavet i et forpligtende partnerskab med fælles formuleret målsætning og en koordineret helhedsformidling af vadehavsområdet.

Vadehavets formidlerforum
et forum der skal samle natur- og kulturformidlingsinstitutionerne omkring vadehavet.

Formålet med projektet er at samle natur- og kultur-formidlingsinstitutionerne omkring Vadehavet i et forpligtende partnerskab med fælles formuleret målsætning og en koordineret helhedsformidling af vadehavsområdet.

10 gode grunde til samarbejde og netværke omkring formidlingen i Vadehavet

  • Formidlerne kan løfte langt større projekter i flok, end det er muligt for den enkelte institution

  • Erfaringsudveksling om pædagogiske metoder styrker den enkelte formidler og det samlede tilbud

  • Styrker den enkeltes viden om natur, kulturhistorie og forvaltning

  • Inspirationen fra andre motiverer til udvikling af nye lokale tilbud

  • Førstehåndserfaringer fra nabolandende styrker den internationale dimension i formidlingen

  • Formidlere, der kender hinanden, anbefaler hinanden til brugerne alt efter disses behov og kan hjælpe med at etablere kontakt især over grænserne

  • Andre aktører i Vadehavet har én indgang til dialog med den samlede formidlerbranche

  • Kan som samlet branche tage del i debatten om Vadehavet, f.eks. i de mange formelle fora

  • Netværket kan organisere kurser og samarbejde med turistbranchen og erhvervslivet

  • Samarbejdet knytter bånd mellem forskning, forvaltning og formidling

Læs mere på Vadehavets formidlerforums hjemmeside

Mit Vadehav

Vadehavets Formidlerforum står bag undervisningsportalen Mit Vadehav, der formidler undervisningsmaterialer til skoler og aktivitetsbeskrivelser til børnehaver om Vadehavsområdet.

Mit Vadehav er udviklet af en række natur- og kulturformidlere i Vadehavsområdet i samarbejde med Pædagogisk udvikling - Esbjerg kommunale Skolevæsen, UC Syddanmark og Esbjerg Kommunes Biblioteker. Mit Vadehav er Nationalpark Vadehavets officielle undervisningsportal.

Udgivelser om Vadehavet