Vildsvinehegn

Som en del af indsatsen mod afrikansk svinepest, opsættes der et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse.

En række initiativer skal medvirke til, at den afrikanske svinepest ikke når danske svinebesætninger. Et af initiativerne er at opsætte et vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse for at hindre, at vildsvin kommer til Danmark fra Nordtyskland.

Naturstyrelsen er bygherre på hegnet, der kommer til at løbe knap 70 km langs den dansk-tyske grænse:

  • Det kommende vildsvinehegn vil være et kraftigt stålmåttehegn, som er halvanden meter højt og går en halv meter ned under jorden. På strækninger langs grænsevandløb og grøfter kan hegnshøjden reduceres, fordi der kan opnås en voldgravseffekt foran hegnet.
  • Der vil være permanente åbninger i hegnet, hvor der nu er Schengen grænseovergange, og hvor der er større krydsende vandløb. Der bliver i alt 20 permanente åbninger i forbindelse med vandløb og Schengenovergange på den knapt 70 kilometer lange strækning.

  • Ved øvrige overgange langs grænsen indsættes der låger eller færiste. Der opsættes som minimum en låge for hver kilometer. Mellem lågerne etableres trin i hegnet, så man kan passere henover det.

  • For at de mindre dyr kan passere hegnet etableres for hver 100 meter en 20x20 cm åbning i hegnet.

 

Fakta

Projekttype: Etablering af dyrehegn

Periode: 2018-2022

Økonomi: 79,5 mio. kr.

Projektforløb

Oversigtskort over vildsvinehegnets placering

Kontakt

Bent Rasmussen

Skovrider
Vadehavet
+ 45 22 59 38 05