Klima-lavbundsprojekt Møgelkær

Forundersøgelse af klima-lavbundsprojekt

Forundersøgelsen til et lavbundsprojekt ved Møgelkær har vist, at der er mulighed for at realisere et mindre projekt på ca. 33 hektar omkring Skjold Å syd for Møgelkær Statsfængsel. Projektet realiseres som et statsligt klima-lavbundsprojekt og skal bidrage til reduktionen af CO2 og andre klimagasser ved at tilbageholde kulstof i jorden. Samtidig vil projektet understøtte andre positive effekter i forhold til natur og miljø.

Projektbeskrivelse

Møgelkær-området har været udset som projektområde siden den første tilskudsordning til lavbundsprojekter blev lanceret i 2014. Men der har været forskellige forhindringer undervejs som betød, at projektet ikke kunne realiseres. I foråret 2022 blev der gennemført en supplerende forundersøgelse og med resultatet af denne og i regi af Naturstyrelsens klima-lavbundsordning, vurderer Naturstyrelsen, at det nu er muligt at gennemføre et projekt ved Møgelkær.

De gennemførte forundersøgelser har skitseret et projekt, hvor Skjold Å slynges og bunden i åen hæves op, således at vandet løber mere terrænnært. Samtidig sløjfes dræn i projektområdet og dræn fra omkringliggende marker afbrydes så drænvandet ledes ud over projektarealerne. Gennemførelse af projektet vil betyde at projektområdet bliver vådere da vandstanden hæves. Når vandstanden hæves, og der ikke længere sker nogen dyrkning af arealerne, tilføres jorden mindre ilt, og nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker langsommere eller ophører helt og derved frigives der færre klimagasser.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt
Periode: 1. juni 2022 - 31. december 2023
Projektareal: 33 ha
Økonomi: 4.065.000 kr.

Projektforløb

Møgelkær

Kort over projektområdet

Projektområdet er markeret med den røde grænse på kortet

Kontakt

Marc Hammer Holck
Projektleder
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: mhhol@nst.dk 
tlf.: +45 21 66 25 28 

Andreas Bjerre Scheffel
Forstfuldmægtig
Naturstyrelsen Trekantsområdet
mail: andrs@nst.dk 
tlf.: +45 91 32 95 13

Nyheder om klima-lavbundsprojekter