Klima-lavbundsprojektet Skyhede Kær

Naturstyrelsen Blåvandshuk gennemfører i perioden 2024-2025 en forundersøgelse for et muligt klima-lavbundsprojekt i Varde Kommune, tæt på Outrup by. Der bliver udført en teknisk-biologisk forundersøgelse samt en ejendomsmæssig forundersøgelse, som forventes offentliggjort i starten af 2025.

Projektbeskrivelse
I samarbejde med Varde Kommune og SAGRO Esbjerg, undersøger Naturstyrelsen Blåvandshuk muligheden for et klima-lavbundsprojekt ved Skyhede Kær, Outrup.

Undersøgelsesområdet er 66 ha, hvoraf ca. 60% af arealet består af kulstofholdige jorde med tørveindhold på over 6%. Området er et naturligt vådområde, som senere er drænet og omlagt til landbrugsjord.

Området består i dag af §3-naturudpegninger, permanent græs og omdriftsjord. Det forventes at projektet har potentiale til at bidrage med en betydelig klima-effekt, som kvantificeres under forundersøgelsen. 

Gennem det hidtidige projektforløb har lodsejere været samarbejdsvillige og selv taget initiativ til at få undersøgt projektet. Forundersøgelsen berører i alt 13 ejendomme, som alle er orienteret om forundersøgelsen. Projektet er opstartet i samarbejde med Varde kommune og SAGRO Esbjerg.

Udtagning af lavbundsjord
Projektets primære formål er at bidrage til klimamålene, så CO2 udledningen fra jorden bremses og bidrage til oplagring af CO2 på sigt. Dertil vil genskabelsen af mosen den eksisterende naturmæssige værdi højnes og gøre gavn for biodiversitet.
-    Opnå CO2-tilbageholdelse
-    Forsinke og tilbageholde vand i mosen
-    Afhjælpe okkerproblematik i området 
-    Øge biodiversiteten 
-    Underbygge udvikling af sammenhængende natur
-    Klimatilpasning
-    Rent vandmiljø og drikkevand

Forundersøgelsen vil omfatte beregninger af forventet effekt i forhold til reduktion af udledningen af CO2 samt N og P jf. de kriterier til forundersøgelse angivet i BEK nr. 211 af 08/02/2022.

Fakta

Projekttype: Klima-lavbundsprojekt, forundersøgelse
Periode: 2024-2025
Samarbejdspartnere: Varde Kommune
Økonomi: 0,827 mio. kr.

Markvandring

Kort over projektområdet

 

Kontakt

Charlotte Brown Petersen
Projektleder
Klima-lavbund
mail: chbrp@nst.dk 
tlf.: +45 2141 8602

Nyheder om klima-lavbundsprojekter