Indhegning holder ræve på afstand af fuglereder

Et forsøg på Rømø Strand har givet dværgterner og hvidbrystede præstekraver plads til at yngle. Naturstyrelsen opfordrer desuden nysgerrige til holde sig på afstand af reder flere steder i landet for at give sjældne og truede fugle ro til at få unger på vingerne.

Hvidbrystet præstekrave på Rømø Strand.

En strømførende tråd placeret i snudehøjde har holdt ræven på afstand af sjældne ynglefugles æg og unger på Rømø Strand i Vadehavet.

Det er konklusionen på et forsøg med en ny indhegning for at sikre endnu bedre ynglesucces for dværgterne og den meget sjældne hvidbrystet præstekrave, der har sin vigtigste yngleplads i Danmark netop her.

Naturstyrelsen har igennem en årrække lavet områder uden forstyrrelser for ynglefuglene på den brede sandstrand, hvor man opfordrer folk til at holde sig på afstand. Som noget nyt blev der i 2019 gjort et forsøg med at gøre indhegningen mere rævesikker

- Normalt lever ynglefuglene side om side med strandens mange badegæster og naturelskere, men vi kan se, at det har reel effekt at give dem ro fra både ræve og mennesker et par måneder om året. Der blev således konstateret mange yngleaktive dværgterner og hvidbrystede præstekraver i området sidste sæson, siger skovfoged Jens Hjerrild Hansen.

Forsøget fortsætter

Det indhegnede område på Rømø Sønderstrand husede i 2019 hele 27 par dværgterner og 16 par hvidbrystede præstekraver, svarende til omkring 30 procent af det samlede antal ynglefugle for begge de to arter på hele Rømø Strand. Optællingen af fugle sker i et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Aarhus Universitet.

- Det område, som vi har hegnet af i den vigtigste periode i ynglesæsonen, svarer kun til omkring 1 procent af strandens areal, og set i det lys er det ganske flot med så mange ynglefugle. Selvom det stadig halter for fuglene med at få flyvefærdige unger på vingerne, så har der ikke været nogen spor efter hverken mennesker eller ræve inden for hegnet. Derfor fortsætter vi forsøget, når ynglesæsonen begynder til maj og krydser fingre for endnu flere ynglende fugle i år, siger Jens Hjerrild Hansen.

Naturstyrelsen opfordrer flere steder i landet folk til at omlægge deres rute gennem skoven af hensyn til ynglende fugle. Det sker blandt andet i Silkeborg Sønderskov, hvor et havørnepar netop har slået sig ned for tredje år i træk.

Læs mere i nyheden Ørnen er landet 

I Gribskov i Nordsjælland har et fiskeørnepar fået unger på vingerne af flere omgange siden 2011. Siden da har man kunnet følge livet i reden live via et webkamera.

Læs mere om ørneparret i Gribskov 

 

Yderligere oplysninger om ynglefugle på Rømø Strand:
Skovfoged Jens Hjerrild Hansen, Naturstyrelsen Vadehavet
+45 72 54 36 30
jehha@nst.dk

Yderligere oplysninger om ørne i Silkeborg:
Naturvejleder Torben Bøgeskov, Naturstyrelsen Søhøjlandet
+45 72 54 33 98
tob@nst.dk

Yderligere oplysninger om ørne i Gribskov:
Skovfoged Jens Ole Andersen, Naturstyrelsen Nordsjælland
+45 72 54 31 88
joa@nst.dk