Søborg Sø: Deltag i virtuelt møde torsdag den 26. november

Genopretningen af Nordsjællands fjerde største sø er nået et skridt nærmere. Læs miljørapporten og deltag i et virtuelt møde torsdag den 26. november kl. 19

Genskabelsen af Søborg Sø er nu så langt, at en større miljøkonsekvensrapport er sendt i offentligt høring frem til den 7. januar 2021.

Torsdag aften den 26. november kl. 19-20.30 kan alle deltage i et offentligt virtuelt møde om det store naturgenopretningsprojekt i Nordsjælland.

Søborg Sø var tidligere Nordsjællands fjerde største sø, indtil området i 1790 blev afvandet for at blive anvendt som landbrugsjord. En tilbagevenden til områdets oprindelige udseende vil give naturen et stort løft og skabe en unik fuglelokalitet. Naturgenopretningen omfatter alt i alt et areal på knap 600 hektar. Heraf vil den største del blive en lavvandet sø og resten til ferske enge.
Projektet berører 63 lodsejere, og Landbrugsstyrelsen står for jordfordelingerne i området.

Program for mødet:
Velkomst og præsentation, skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen
Naturstyrelsens rolle i  større naturprojekter, vicedirektør Signe Nepper Larsen
Dagens billeder fra området, Gribskov Kommune, Borgmester Anders Gerner Frost
Søborg Sø Landvindingslaug, formand og landmand Kaare Larsen
Fremlæggelse af miljøkonsekvensrapport, projektledere Ida Dahl-Nielsen og Morten Elling, Naturstyrelsen
Jordfordeling status, chefforhandler Lars Grumstrup, Landbrugsstyrelsen
Den videre proces, specialkonsulent Sif Zimmermann, Miljøstyrelsen
Spørgsmål/svar, ordstyrer skovrider Jens Bjerregaard Christensen

Alle kan deltage i mødet hjemmefra på computeren. Der bliver mulighed for at indsende spørgsmål via en chat. Mødet vil efterfølgende være tilgængeligt via samme link.

Læs miljøkonsekvensrapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside

Læs mere om genopretningen af Søborg Sø på projekthjemmesiden