Grøn omstilling på Nørre Vosborg i Vestjylland: Fra landbrugsområde til naturområde

25-08-2021

”Et betydeligt bidrag til den grønne omstilling og til gavn for både klima, vandmiljø og biodiversitet”. Sådan lyder det samstemmende fra Naturstyrelsen og Realdania By & Byg, som igangsætter grøn omstilling på herregården Nørre Vosborg: 90 hektar landbrugsjord omdannes til natur.

På den vestjyske herregård Nørre Vosborg i Holstebro Kommune vil et ca. 90 hektar stort område inden længe blive omdannet til naturområde. Hidtil har området været udlagt som konventionel landbrugsjord, men via et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Realdania By & Byg - som ejer Nørre Vosborg og de omkringliggende jorde - omdannes det 90 hektar store område nu til et såkaldt lavbundsprojekt, og det glæder Realdania By & Bygs administrerende direktør Peter Cederfeld.

- Sammen med Naturstyrelsen har vi arbejdet længe på dette projekt, og derfor glæder det os, at der nu er fundet en god model. Omdannelsen af området til lavbundsprojekt betyder, at en del af arealet vil henstå som våde enge, og det gavner både klimaet, vandmiljøet og biodiversiteten. Dermed bidrager projektet også til den grønne omstilling, siger Peter Cederfeld.

Også hos Naturstyrelsen er der begejstring for projektet, som ikke blot reducerer udledningen af CO2; projektet gavner også biodiversiteten, fordi projektarealerne hjælper til at skabe vildtkorridorer og levesteder for dyr og planter.

- Vi er glade for, at Realdania By & Byg vil stille arealer til rådighed, så vi dermed får mulighed for at gennemføre dette projekt, som skaber grobund for en endnu større naturoplevelse for de naturelskere og vandrere, som benytter området, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen Vestjylland.

De nuværende stisystemer i området bibeholdes, så der fortsat vil være ubegrænset adgang til det rekreative naturområde, som byder på et rigt fugleliv og enestående kyst, natur- og kulturlandskab.

 

Reduktion af CO2-udledning

Med omdannelsen af landbrugsjorden, dvs. ophør af dyrkning og sløjfning af dræn og grøfter, reduceres udledningen af CO2 fra de dyrkede jorde. Reduktionen sker ved, at jorden tilføres mindre ilt, idet vandstanden hæves og dyrkningen ophører. Nedbrydningen af jordens kulstofindhold sker derved langsommere eller ophører helt, hvormed der udledes færre drivhusgasser.

Det anslås, at den årlige CO2-reduktion vil være 1.400-1600 tons, svarende til 16-18 t/ha årligt. Hertil kommer, at kvælstofudledningen til Nissum Fjord reduceres med ca. 3900 kg N (nitrogen) årligt, svarende til 45 kg. N/ha. Projektet vil blive fulgt af Aarhus Universitet, der løbende vil foretage målinger af effekten.

Projektet finansieres bl.a. med midler fra EU’s Landdistriktsprogram samt Miljøministeriet, og omdannelsen forventes realiseret i 2022.

Lavbundsordningen er medfinansiereret af EU's Landdistriktsprogram.

Læs mere om projektet

 

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

  • Adm. direktør Peter Cederfeld, Realdania By & Byg, mobil:40 80 28 90, mail: Obfuscated Email
  • Specialkonsulent Henning Fjord Aaser, Naturstyrelsen, mobil: 40 44 47 71, mail: Obfuscated Email

 

 

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her

Abonnér på nyheder

Få Naturstyrelsens nyheder i din indbakke. Du kan naturligvis til enhver tid afmelde nyhedsbrevet igen.