21 naturvandringer senere – her er de næste skridt mod nye naturnationalparker

Naturstyrelsen har netop holdt den sidste af i alt 21 naturvandringer i de områder, der kan blive til de næste naturnationalparker. Men hvad så nu?

Glimt fra naturvandring i Stenderup Skovene

I uge 44, 45 og 46 var Naturstyrelsen vært for naturvandringer i de 21 områder, der er i spil til at blive til en af de op til 10 næste naturnationalparker.

Mellem 2.500 – 3.000 deltagere gik med Naturstyrelsen ud i efterårsvejret for at se og høre mere om de mulige naturnationalparker.

- Vi er utroligt glade for, at så mange har engageret sig i planerne om naturnationalparkerne. Især lokale borgere har deltaget og delt bekymringer og kommet med input. Vi lytter, og tager det hele med videre i processen, og så glæder vi os til udmeldingen om, hvilke områder vi skal arbejde videre med, siger vicedirektør i Naturstyrelsen, Signe Nepper Larsen.

På vandringerne fik de fremmødte mulighed for at komme med ud og se på det, det hele handler om, nemlig naturen. Ligesom der var mulighed for at stille spørgsmål til Naturstyrelsens fagfolk og komme med input, der bliver taget med i den videre proces.

 

 

De næste skridt

Nu samles de indkomne synspunkter fra naturvandringerne, med input fra bl.a. den nationale videnskabelige arbejdsgruppe, den nationale arbejdsgruppe for interessenter og kommunerne.

Tilbagemeldingerne indgår herefter i beslutningsgrundlaget frem mod den endelige politiske beslutning om, hvilke op til 10 af de 21 mulige statsejede naturområder, der skal blive til naturnationalparker.

 

Første fem på plads

Det er besluttet, at Danmark skal have op til 15 naturnationalparker, hvor naturen får førsteprioritet.

Mens den politiske beslutning om placeringen af de næste op til 10 naturnationalparker endnu ikke er truffet, er de fem første placeringer allerede på plads.

Det er nemlig besluttet, at der skal være naturnationalparker i Fussingø og Gribskov samt Almindingen, Stråsø og Tranum.

 

Fra 200 forslag til 21 områder

Fra april til september 2021 bad Naturstyrelsen og Miljøministeriet alle (borgere, kommuner, foreninger m.fl.) om at pege på de områder på statens arealer, som de kunne tænke sig blev til en af de kommende op til 10 naturnationalparker.  

Ud fra de cirka 200 forslag, der blev sendt ind, blev der lavet en bruttoliste - først på 23 områder - og siden justeret efter faglig feedback til de nuværende 21 mulige naturområder, hvor Naturstyrelsen netop har afholdt naturvandringerne.