Naturnationalparkerne i Fussingø og Gribskov

I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker hhv. i Gribskov i Nordsjælland og i Fussingø ved Randers. De to naturnationalparker vil blive etableret i løbet af de næste par år. I planlægningsfasen vil både forskere, de landsdækkende interesseorganisationer og de lokale brugere blive involveret.

Naturnationalparkerne i Fussingø og Gribskov er områder, hvor naturen får plads til at være natur og samtidig giver spændende nye naturoplevelser. I naturnationalparkerne får naturen i højere grad lov til at udvikle sig på naturlige præmisser. Der drives ikke landbrug, og skoven henlægges som urørt skov. Der bliver udsat store græssende dyr, som skal være med til at skabe en spændende natur, hvor der er mange levesteder for dyr og planter. De græssende dyr skal være med til at sikre, at områderne ikke udvikler sig til tæt mørk skov, og sikre, at enge, heder og overdrev med de tilknyttede dyr og planter fortsat har egnede levesteder. Områdernes naturlige hydrologi søges genskabt – småsøer, vandhuller og sumpe vil komme tilbage i landskabet. 

Hegnene skal holde dyrene inde, men der skal stadig være rig mulighed for at opleve naturen. Naturnationalparkerne vil give mulighed for nye spændende oplevelser i den vilde natur.

Proces og organisering af arbejdet med naturnationalparker

Naturstyrelsen skal udarbejde projektforslag for de to kommende naturnationalparker ved Fussingø og i Gribskov. Som led i den proces skal både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper inddrages i arbejdet. Projektforslagene skal godkendes af aftalekredsen bag naturnationalparkerne og bliver sendt i offentlig høring.

Videnskabelig arbejdsgruppe:

Professor Jens-Christian Svenning, seniorforsker Rasmus Ejrnæs, professor Carsten Rahbek, lektor Hans Henrik Bruun, seniorrådgiver Rita Merete Buttenschøn, professor Henrik Vejre, formand for Det Dyreetiske Råd Bengt Holst og lektor Stine Krøijer.  

National arbejdsgruppe for interessenter:

Det Grønne Kontaktudvalg, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Friluftsrådet, Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, Danmarks Jægerforbund, Spejderne, Dansk Ride Forbund, Danmarks Cykle Union, Dansk Ornitologisk Forening, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Kyst- og Naturturisme, Landbrug & Fødevarer, Verdens Skove, De Unge Biodiversitetsambassadører, Danmarks Nationalparker og Dansk Skovforening.

Lokale Projektgrupper:

Lokale brugergrupper, repræsentanter fra kommunerne og nationalparkbestyrelsen (Gribskov).

Borgerinddragelse

Borgere i lokalområderne inddrages i arbejdet med naturnationalparkerne. Miljøminister Lea Wermelin har afholdt online infomøder om de kommende naturnationalpark i Fussingø og Gribskov, hvor alle kunne stille spørgsmål og komme med input.

Se infomøderne på Miljø- og Fødevareministeriets Facebookside:

Infomøde for Naturnationalpark Fussingø

Infomøde for Naturnationalpark Gribskov

Naturstyrelsen håber at kunne holde fysiske skovvandringer med interesserede borgere i områderne på et senere tidspunkt, når corona-situationen tillader det.