Naturstyrelsen videreuddanner i vildskab

88 af Naturstyrelsens medarbejdere har gennemført et kompetenceudviklingsforløb, der skal klæde dem endnu bedre på til at understøtte biodiversiteten i vores fælles natur. Forløbet er afholdt i samarbejde med Skovskolen under Københavns Universitet som en del af et større EU-LIFE projekt.

Veteranisering, græsningslandskaber, naturlig hydrologi og skoven som økosystem er nogle af emnerne i videreuddannelsesforløbet.

Endnu mere urørt skov og etableringen af 15 nye naturnationalparker er i gang med at ændre forvaltningen af statens naturområder rigtig mange steder.

Alt sammen for at øge arealet med vildere natur og sikre de bedste betingelser for varierede levesteder for en lang række arter, der også vil betyde endnu større naturoplevelser for alle danskere. Forrest i denne udvikling står Naturstyrelsens medarbejdere, hvoraf en stor del netop har gennemført et kompetenceudviklingsforløb for at få mere vildskab på CV’et.

Her er en stor del af styrelsens skovarbejdere og arealforvaltere, herunder skovfogeder og biologer, blandt andet blevet undervist i skovens økosystem, fået praktisk erfaring med at veteranisere træer og fået vigtig viden om biologisk overvågning og dataindsamling i de urørte skove.

Alt sammen for at imødekomme ændringen af Naturstyrelsens kerneopgaver til et endnu mere målrettet fokus på natur og friluftsliv.

Brug for nye redskaber i værktøjskassen

- Vi har arbejdet med naturnær skovdrift i mange år, men nu der bliver sat ekstra turbo på vildskaben derude. I de første år vil man stadig kunne møde vores medarbejdere med en motorsav i hånden i de urørte skove. Men nu skal motorsaven først og fremmest bruges til at skabe bedre biodiversitet, for eksempel at skabe lysninger i de tætte skove og veteranisere træer, der på den måde hurtigere bliver spændende levesteder for biller, svampe og fugle. Den opgave skal alle klædes ordentligt på til, og det netop overståede kompetenceudvikling af første hold af vores medarbejdere er et vigtigt skridt i at skabe af et fælles vidensgrundlag, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen.

Kurset er afholdt i samarbejde med Skovskolen under Københavns Universitet i regi af EU-projektet LIFE Open Woods, der blandt andet skal understøtte omstillingen fra produktionsskov til en rigere skovnatur med højere biologisk mangfoldighed.

På fælles mission på tværs af faggrupper 

En af dem, der har gennemført uddannelsesforløbet er Martin B. Henriksen, der er uddannet skov- og naturtekniker og som til dagligt slår sine folder i statens skove i Søhøjlandet.

- Noget af det bedste ved forløbet har været, at vi var flere forskellige faggrupper samlet fra mange forskellige steder i landet. Det gav en følelse af fællesskab.  Vi står over for en ny opgave, hvor en større biodiversitet er vores absolutte hovedfokus - derfor er det også vigtigt at have et fælles sprog i organisationen. Det var blandt andet interessant at høre om de forskellige erfaringer med at veteranisere træer. Hvor meget eller hvor lidt skal der til for at gøre et træ gammelt før tid og skabe nye levesteder for dyr og planter. Her prøver vi os frem lokalt og følger udviklingen i spænding, siger Martin B. Henriksen.

Det faglige indhold i de netop gennemførte LIFE Open Woods kurser lever videre efterfølgende.

De bliver en del af Skovskolens efteruddannelsestilbud og en integreret del af studieindholdet på heltidsuddannelser som skov- og landskabsingeniør, urban landskabsingeniør samt skov- og naturtekniker.

En læreproces for alle parter

- Det har været en sand fornøjelse, men også en stor læreproces for os selv på Skovskolen at bidrage til dette uddannelsesforløb. Samarbejdet med bl.a. Naturstyrelsen i LIFE Open Woods har været med til at accelerere vores egen forståelse for, at den vigtige og relevante viden om forvaltning af biodiversitetsskov bliver indlejret i planerne for alle vores uddannelser på Skovskolen, siger forstanderThomas Færgeman, Skovskolen.


Fakta: Naturstyrelsens medarbejdere på skolebænken

  • 88 medarbejdere har gennemført uddannelsesforløbet under overskriften ”Forvaltning af biodiversitet i skov” - heraf både forvaltere og skov- og naturteknikere.
  • Alle Naturstyrelsens lokale enheder, samt hovedkontoret, har været med på forløbet med mindst én medarbejder fra hver faggruppe repræsenteret
  • Der bliver bl.a. undervist i veteranisering, græsningslandskaber, naturlig hydrologi, skoven som økosystem, overvågning og dataindsamling og mange andre emner.
  • Det nye kompetenceudviklingsforløb bliver efterfølgende fulgt op af faglige ekskursioner og erfaringsudveksling på tværs af organisationen.

Læs mere om LIFE Open Woods

 

Yderligere oplysninger: 

Naturstyrelsens pressetelefon 7254 3004

Skovskolen, forstander Thomas Færgemann, 3165 3100, thf@ign.ku.dk