Rekordår i vente: Bøgetræerne bugner af frø

En varm forsommer i 2021 betyder, at der netop nu kan høstes mange bog fra udvalgte statsskove. Fænomenet kaldes ”oldenår”, og frøene bliver til nye bøgetræer i de danske skove.

Frøindsamling i Rinkenæs Skov, Gråsten

Det ser særdeles lovende ud for årets høst af bøgens frø – også kaldet bog.

Naturstyrelsen høster i disse uger frøene fra særligt udvalgte bevoksninger i statsskovene ved Gråsten, i Stenderupskovene ved Kolding og i Harager Hegn i den nordlige del af Gribskov. Frøene høstes ved hjælp af store net, der lægges ud under træerne og samler bogene, når de falder ned i skovbunden.

Bøgetræerne i de udvalgte bevoksninger er særligt egnede til at vokse i det danske klima. Frø fra disse træer giver robuste planter, der klarer sig godt under danske forhold.

- Der er stor efterspørgsel fra planteskoler på frø fra danske bøgetræer. Derfor er vi også rigtig glade for at se, at der er så mange bog på bøgetræerne i år. Det skyldes hovedsageligt, at vi havde en lun og tør forsommer sidste år, men det er aldrig helt til at vide, hvordan høsten arter sig. Vi kender endnu ikke de præcise høstmængder, men vi tør godt kalde det et regulært oldenår, siger Henrik Gade Knudsen, frøforvalter i Naturstyrelsen. 

Naturstyrelsen har i år i alt lagt net ud på cirka 6,5 hektar i henholdsvis Sønderjylland, Trekantsområdet og Nordsjælland. Det kan give mange nye bøgetræer til de danske skove. Naturstyrelsen forventer, at høsten vil give omkring 4,5 ton frø, der kan blive til omkring 8 millioner nye bøgeplanter.

Den store mængde bog, som den næste tid falder ned i skovbunden fra bøgetræer over hele Danmark er også godt for skovens beboere. Skovmus, skovskade og egern er blot nogle af de dyr, der samler til forråd og spiser sig mætte i de næringsrige frø.

Fakta: Oldenår

  • Oldenår er en ældre betegnelse for år, hvor skovene gav særligt mange frø til landmændenes svin, som gik løs i skovene tilbage i 1700 – 1800-tallet.
  • Oldenår forekommer med forskelligt mellemrum, i Danmark oftest hvert 4.-6. år, og gerne året efter en varm og tør sommer.
  • Mange af skovens træer sætter kun frø med flere års mellemrum, og det er derfor nødvendigt at høste og gemme frø i de år, hvor der er mange frø.

 

75 år med frø

Naturstyrelsens afdeling, som arbejder med frø og genetik, kan i år fejre 75 års jubilæum.
Afdelingen har igennem mange år målrettet arbejdet med at anlægge frøplantager og opspore bevoksninger rundt om i Danmark, hvor træerne har særligt gode egenskaber.

Frøene herfra bliver solgt til private planteskoler, som opformerer dem til planter, der bruges i blandt andet skovrejsningsprojekter over hele landet.

Læs mere om Naturstyrelsens arbejde med frø og genetik

 

Kontakt: 

Henrik Knudsen
Frøforvalter, Naturstyrelsen
Tlf.: 72 54 32 85

Naturstyrelsens pressetelefon 
7254 3004