Nu bliver planerne for Naturnationalpark Almindingen og Stråsø til virkelighed

Projektplanerne for de to naturnationalparker har været i høring, og aftalepartierne er nu enige om at vedtage planerne. Dermed er de to naturnationalparker ét skridt nærmere etablering.

I fremtiden kan besøgende i Almindingen være heldige at opleve både kronvildt og bisoner, når kronhjorte flytter ind, og de europæiske bisoner får mere plads. Samtidig skal heste og kreaturer fremover hjælpe de vildtlevende bestande af kronhjorte med at holde naturen lysåben i Stråsø.

Sådan lyder nogle af planerne, der skal skabe en vildere og mere dynamisk natur i to af de kommende naturnationalparker, nemlig Naturnationalpark Almindingen på Bornholm og Naturnationalpark Stråsø i Vestjylland.

Projektplanerne for de to kommende naturnationalparker har været i offentlig høring, og aftalepartierne bag Natur- og biodiversitetspakken - Regeringen, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet - har på baggrund af de indkomne høringssvar nu truffet endelig politisk beslutning om planerne. Dermed er der trykket på startknappen til, at det videre arbejde med bl.a. myndighedstilladelser kan gå i gang.

Vi har fået rigtig mange gode input til, hvad der kan gøre de kommende naturnationalparker endnu mere spændende og tilgængelige. For eksempel har der været et forslag om at lave flere og længere ruter i Almindingen, som er lettilgængelige for for eksempel mennesker med handicap, og det forslag er nu blevet en del af planerne. Nu trykker vi officielt på go-knappen og giver naturen en stor hjælpende hånd. Jeg glæder mig til at se dyre- og plantelivet spire, og det giver fantastiske naturoplevelser for både børn og voksne, siger miljøminister Lea Wermelin.

Naturnationalparker ser dagens lys

Danmark får i de kommende år i alt 15 naturnationalparker, hvor naturen og biodiversiteten har førsteprioritet. Store sammenhængende områder med urørte skove, vådområder og lysåbne arealer til gavn for mange dyr, planter og svampe.

De to første naturnationalparker i Fussingø og Gribskov er allerede på vej til at blive en realitet, og nu kan det videre arbejde med Naturnationalpark Almindingen og Naturnationalpark Stråsø også gå i gang. Næste skridt i arbejdet med at etablere i alt 15 nye naturnationalparker er en politisk godkendelse af projektplanen for Naturnationalpark Tranum.

De endelige projektplaner samt høringsnotatet kan findes på hjemmesiden for naturnationalprojekter.


Aftalepartierne udtaler:


Rasmus Nordqvist, naturordfører for SF:

Naturen og biodiversiteten er i knæ og har i den grad brug for plads og steder, hvor den kan udfolde og udvikle sig mere frit. Samtidig er jeg glad for, at naturnationalparkerne også bliver et frirum for os mennesker, hvor vi kan minde hinanden om at passe godt på naturen.

Zenia Stampe, miljøordfører for Radikale Venstre:

Vi skal have meget mere vild natur, og de 15 nye naturnationalparker er et vigtigt skridt i den retning. Her får vi nogle unikke og store rekreative områder, hvor naturen får optimale vilkår. Jeg glæder mig til at besøge naturnationalparkerne med mine børn, venner og familie. For det er når planer bliver til virkelighed, at vi gør en forskel for Danmarks skønne natur.

Peder Hvelplund, naturordfører for Enhedslisten:

Jeg bliver så glad, når jeg ser de konkrete planer for, hvordan naturnationalparkerne skal skabe noget nær optimale livsvilkår for insekter og sjældne planter Først var det Fussingø og Gribskov, nu er det Stråsø og Almindingen. Det begynder at ligne noget, og det er endnu et kæmpe skrid for naturen og for fremtidige generationer, som har fortjent det her.

Torsten Gejl, miljøordfører i Alternativet:

Naturen skal være vild igen og have plads til at udvikle sig. Ud med maskiner og ind med store planteædende pattedyr. Det her vil skabe en frugtbar grobund for biodiversiteten i fremtiden.

Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet:

Med planerne for de næste to naturnationalparker i hus er der ikke længe til, at vi kan komme ud og opleve en endnu vildere natur med lysåbne områder og urørte skove helt uden skov- og landbrugsproduktion. Samtidig med at skovene stadig kan bruges til de friluftsaktiviteter, som mange allerede nyder i dag, men som måske vil tiltrække endnu flere, der gerne vil opleve den dybe, stille ro.

Yderligere oplysninger:

Miljøministeriets pressetelefon: +45 2091 5901 (kan ikke modtage SMS)