Skove ved Svendborg og Slagelse har vokseværk

Nye statslige skove ved Svendborg og Slagelse bliver nu både større og mere sammenhængende. En række jordfordelinger betyder, at landbrugsjord bliver omdannet til bynære skove med træer, enge og vandløb.

I forlængelse af kendelsesmødet skåler Svendborg Kommune, Vand og Affald og Naturstyrelsen for de nye skove i postevand. I baggrunden ses en del af den kommende skov, hvor der planlægges nye boringer, hvorfra der kan indvindes vand

Borgere i Slagelse og Svendborg får fremover endnu større sammenhængende grønne områder tæt på byen.

Her er et større puslespil omkring jordfordelinger med lokale lodsejere netop faldet på plads. De nye jordfordelinger betyder, at endnu mere landbrugsjord kan indgå i de nye planlagte statsskove - begge steder til gavn for både grundvand og friluftsliv.

Det er Landbrugsstyrelsen, der har stået for jordfordelingerne, der alle er sket ad frivillighedens vej. Jordfordelingen er en blanding af opkøb og jordbytter og har nogle steder også betydet, at lodsejere har fået mulighed for at afstå jord, som ligger langt fra deres ejendomme, og i stedet få noget, som ligger tættere på.

 

114 hektar skov til Svendborg

Ved Svendborg har i alt 11 lodsejere deltagere i jordfordelingen, og der er samlet byttet 436 hektar jord.
Dermed har Naturstyrelsen nu jord til to nye sammenhængende skove på henholdsvis 33 hektar og 81 hektar tæt på byen.

"Vi er meget glade for, at vi nu er kommet i mål med jordfordelingen med en erhvervelse på hele 114 hektar, hvor arealerne tilmed er samlet i to sammenhængende områder. Fyn er et af de steder i Danmark, hvor vi har allermindst statsejet skov, men nu er vi godt i gang. Det gør, at vi også i fremtiden kan tilbyde borgerne i Svendborg og andre besøgende gode oplevelser og muligheder for friluftsliv," siger skovrider Jakob Harrekilde Jensen, Naturstyrelsen Fyn.

De nye skove ved Svendborg er et samarbejde mellem Svendborg Vand og Affald, Svendborg Kommune og Naturstyrelsen.

Efter sommerferien går Naturstyrelsen i gang med forundersøgelser i området ved Svendborg. Herefter skal der udarbejdes konkrete planer for de enkelte skove. Håbet er på sigt er at få lagt endnu mere jord til skoven, så den kan vokse sig endnu større.


164 hektar skov til Slagelse

I Nordskoven ved Slagelse har Landbrugsstyrelsen hjulpet med at forvandle landbrugsjord til skov og natur ved at lave frivillige ”jordbytteaftaler” med 25 lodsejere. Med den seneste tilføjelse af jord har Nordskoven nu et samlet areal på 164 hektar, hvoraf 130 hektar er udlagt eller bliver udlagt til skov, mens resten bliver udlagt til lysninger og vandløb og naturlig tilgroning, hvor frø med hjælp fra dyr og vinden med tiden vil danne skov af sig selv.

"Den nye jordfordeling betyder, at Nordskoven vil fremstå som en sammenhængende skov med et samlet stisystem, som er en gevinst for naturen og giver byen et oplagt sted at vandre, cykle eller løbe under åben himmel. Sammen med Landbrugsstyrelsen har vi også formået at få ejerskab i Gudum Ådal, som muliggør genopretning af ådalen på centrale strækninger. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Slagelse Kommune om at omdanne landbrugsjord til værdifuld natur," siger skovrider Jane Skov Lind fra Naturstyrelsen Storstrøm.

Nordskoven er et samarbejdsprojekt mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen og arbejdet med de nye skovområder ved Slagelse starter til efteråret.

Naturprojekter

Vådområde-, skovrejsnings- og andre naturprojekter. Naturstyrelsens naturprojekter værner om Danmarks natur.

Se alle naturprojekter her