Træk et træ Melby Overdrev

Søndag den 24. september 2023, kl. 10-13 samles frivillige til at pleje Melby Overdrev, så heden kan bevares.

Ud over at være fredet Natura 2000 område, er Melby Overdrev også en del af Nationalpark Kongernes Nordsjælland og Naturkanonområde.

Skovfoged, Mikkel Bornø Clausen

”Så er det tid til igen til at tage fat på plejen på Melby Overdrev i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Halsnæs og du meget velkommen til at hjælpe med at fjerne uønskede træer, så vi kan bevare heden lysåben. Der gratis arbejdsfrokost og det plejet at være rigtig hyggeligt.”

”Tilmelding er ikke nødvendig, bare mød op! Det er en god idé at tage handsker med.”

Lyngheden bliver langsom forvandlet til skov, hvis der ikke gøres noget. Men det gør der heldigvis. To gange om året er der et fælles arrangement, hvor man kan give en hånd med.

Melby Overdrev er den største statsejede hede på Sjælland

Heden udgør et af de vigtigste fredede områder ved Nordkysten. Det har været skydeterræn for militæret gennem mere end 100 år, og har derfor undgået at blive udstykket til sommerhuse. Nu er det Naturstyrelsen Nordsjælland, der plejer området, men træerne sår sig selv og truer med at skygge lyngen og andre lyskrævende arter væk. Der er de sidste mange år lavet et stort arbejde med at rydde for uønsket opvækst, og resultaterne viser sig efterhånden. Men der er stadig små træer, der skal op.

DN Halsnæs bidrager i samarbejde med Naturstyrelsen Nordsjælland til naturplejen ved hjælp af frivillige to gange om året. Mødestedet på søndag den 24. september er: Indkørsel fra Tangvej 2, 3360 Liseleje. Herfra følges skiltene til ”Campen”, hvor vi mødes og der bydes velkommen. Hold øje med forårets arrangement på Naturstyrelsen Nordsjællands hjemmeside og Facebook