Job og uddannelse

Vi arbejder for at sikre mere natur, vildere natur og bedre naturoplevelser i hele landet.

Vil du være med til at forvalte cirka 200.000 hektar statslige skove og andre naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv og flersidig skovdrift?

Mange fagligheder

Hos Naturstyrelsen vil du blive en del af en offentlig myndighed, hvor der hver dag løses opgaver på et højt fagligt niveau – direkte eller indirekte knyttet til Naturstyrelsens hovedopgave som forvalter af den fælles naturarv. Du kan arbejde med de overordnede opgaver på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl eller endnu tættere på naturen på et af vores enhedskontorer rundt om i landet.
Vi har mange samarbejdsflader, og prioriterer at udnytte de mange fagligheder, der er repræsenteret i styrelsen. Du vil derfor opleve en masse sparring på tværs af faggrupperne, der bidrager til den effektive og gode opgaveløsning.

En udfordrende og attraktiv arbejdsplads

Du vil i Naturstyrelsen opleve, at vi lægger stor vægt på din udvikling og at du får ansvar for egne opgaver. Vi har derfor også fokus på, at den enkelte medarbejder kan udvikle sine kompetencer gennem kurser, uddannelse og netværk.

Vi tror nemlig på dynamisk udvikling, og hos Naturstyrelsen sætter vi rammerne, så du har mulighed for at styrke dine personlige og faglige kompetencer.

To minutter om Naturstyrelsen