Organisation

Organisationsdiagram for Naturstyrelsen. Opdateret februar 2024

Naturstyrelsens direktion, enheder og chefer

Peter Ilsøe, direktør

Født 1962, uddannet forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1987. Direktør siden den 1. juni 2016.

Fra 2011 vicedirektør i Naturstyrelsen, fra 2010 også formand for det Trilaterale Vadehavssamarbejde, fra 1998 skovrider ved Skov- og Naturstyrelsen, Ribe, fra 1996 projektleder for Skjern Å-projektet, fra 1991 forstfuldmægtig i Naturstyrelsens personalekontor, fra 1987 forstfuldmægtig i Miljøministeriet ved Haderslev, Sønderborg og Gråsten distrikter.

Hent billedet i stort format

Signe Nepper Larsen, vicedirektør

Født 1968, uddannet biolog, cand. scient. fra Københavns Universitet i 1994. Vicedirektør siden den 1. august 2016.

Fra 1995-2016 ansat i Vand- og Miljødivisionen i rådgiverfirmaet COWI med opgaver indenfor vand- og naturforvaltning samt miljøvurdering, fra 2011 som afdelingschef, i 2010 som projektchef, i 2007-2009 som seniorprojektleder og i 1995-2006 som projektleder og specialist. I 1995 sagsbehandler med ansvar for førstegangs-registrering af §3-natur i Storstrøms Amt og i 1994 specialist i Skov- og Naturstyrelsen for §3-beskyttet fersk eng.

Ekstern lektor og censor i biologi på Københavns Universitet, SCIENCE m.fl.

Hent billedet i stort format

Anne Elizabeth Kamstrup, vicedirektør

Født i 1985, uddannet cand. merc. fra Aalborg Universitet. Vicedirektør siden den 1. december 2022.

Fra 2018 kontorchef i Miljøstyrelsen, fra 2016 funktionsleder i Miljøstyrelsen, fra 2015 specialkonsulent i Miljø-og Fødevareministeriet, fra 2014 PA for adm.dir. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, fra 2013 direktionssekretær i Miljøstyrelsen, fra 2012 AC-fuldmægtig i Miljøstyrelsen, fra 2011 revisor hos PwC.

Hent billedet i stort format

Naturstyrelsens enheder og chefer

Gå til: Hovedkontor i Randbøl

Gå til: Lokale enheder

 

Hovedkontor i Randbøl

Natur

 

Mads Jensen - Kontorchef

Opgaver

 • Arealplanlægning: Driftsplaner, generelle politiker og retningsliner for arealdriften – f.eks. naturnær skovdrift, landbrugsdrift, jagtpolitik, fortidsminder
 • Biodiversitetsteam: Biodiversitet i skove og på lysåben natur samt arter på styrelsen arealer.

Mail: maj@nst.dk
Telefon: +45 41 28 14 06

Download billede i høj opløsning

 

 

Jesper Tranberg

Opgaver

 • Arealer og friluftsliv

Mail: jetra@nst.dk
Mobil: +45 21 21 97 07
Telefon: +45 72 54 33 11

 

Søren Friese - Skovrider

Opgaver

 • Arealdata

Mail: sfr@nst.dk 
Mobil: +45 30 94 62 37
Telefon: +45 72 54 31 44

 

Inken Breum Larsen - Naturprojektchef

Opgaver

 • Naturprojektteam: Lavbunds- og vådområdeprojekter, projekter til udtagning af landbrugsjord, LIFE projekter

Mail: inb@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 35 88

Download billede i høj opløsning

 

Kristian Hansted - Kontorchef

Opgaver

 • IT og Data: IT-drift og udvikling. Sikkerhedspolitik. Forretningsunderstøttende systemer og data

Mail: krhan@kyst.dk
Telefon: +45 24 98 51 25

Download billede i høj opløsning

 

Sekretariat


Christian Flaskager Pedersen - Kontorchef (konst.)

Opgaver

 • Direktionssekretariat: Leverancestyring, ministersager samt strategi og policy
 • Kommunikation: Pressebetjening, nyhedsformidling, sociale medier og web
 • HR: Rekruttering, personalesager, kompetenceudvikling, organisationsudvikling samt arbejdsmiljø og trivsel.
 • Jura: Juridisk bistand til hele styrelsen og rådgivning i forbindelse med køb/salg/udlejning af ejendomme.

Mail: cfp@nst.dk 
Telefon: +45 27 57 14 99

 

Økonomi

 

Kim Røjgaard - Kontorchef

Opgaver

 • Budget: Finanslov, Bevillinger, budgetanalyser samt generel styring.
 • Bygninger: Administration og renovering af Naturstyrelsens ejendomme.
 • Handel: Årsrapport, Maskindrift, Handel- og Kreditpolitik
 • Regnskab: Regnskab, kontering og controlling.

Mail: kiroe@nst.dk 
Telefon: +45 93 59 71 46

Download billede i høj opløsning

 

Lokale enheder

 

Blåvandshuk    


Peder Bach Thøgersen - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Mail: pebth@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 35 32 / 21 41 86 46

 

 

Storstrøm

Jane Skov Lind - Skovrider

Mail: jalin@nst.dk 
Telefon: +45 22 49 65 75

 

 

Bornholm

Søren Friese - Skovrider

 

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: sfr@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 31 44

Download billede i høj opløsning

Driftscentret

Peter Chrois Møller - Skovrider – Chef for Driftscentret

Opgaver

 • Træhugst
 • Salg af træ
 • Udbud og indkøb

 

Mail: pcm@nst.dk 
Telefon: +45 40 37 33 44

 

Fyn

Jakob Harrekilde Jensen - Skovrider

 

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Jagtprøver

Mail: har@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 35 50

Download billede i høj opløsning

 

Himmerland

Annette Strøm Jacobsen - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: ansja@nst.dk 
Telefon: +45 61 92 11 22

Download billede i høj opløsning

 

Hovedstaden

Kim Søderlund - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: ksl@nst.dk  
Telefon: +45 72 54 33 15

Download billede i høj opløsning

 

Kronjylland

Peter Brostrøm - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Mail: peb@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 39 62

Download billede i høj opløsning

 

Vestjylland

Poul Ravnsbæk - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: pra@nst.dk
Telefon: +45 72 54 36 96

Download billede i høj opløsning


Nordsjælland


Søren Bo Oldenburg - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Mail: soebo@nst.dk
Mobil: 72 54 31 85 / +45 22 89 40 25

 

Søhøjlandet

Søren Hald - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Mail: shd@nst.dk 
Telefon: 72 54 37 72

Download billed i høj opløsning

 

Sønderjylland

Inge Gillesberg - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: igi@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 35 63

Download billede i høj opløsning

 

Thy

Ole Noe - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: oleno@nst.dk 
Telefon: +45 20 61 28 02

 

Trekantsområdet

Inken Breum Larsen - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: inb@nst.dk  
Telefon: +45 72 54 35 88

Download billede i høj opløsning

 

Vadehavet

Bent Rasmussen - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Mail: brasm@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 36 48

Download billede i høj opløsning

 

Vendsyssel

Jesper A. Blom-Hansen - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning

Mail: jah@nst.dk  
Telefon: +45 72 54 39 88

Download billede i høj opløsning

 

Midtsjælland

Jens Peter Simonsen - Skovrider

Opgaver

 • Arealforvaltning
 • Afholder jagtprøver

Mail: jps@nst.dk 
Telefon: +45 72 54 32 64

Download billede i høj opløsning