Naturstyrelsens ledelse

Direktion

Peter Ilsøe, direktør

Født 1962, uddannet forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1987. Direktør siden den 1. juni 2016.

Fra 2011 vicedirektør i Naturstyrelsen, fra 2010 også formand for det Trilaterale Vadehavssamarbejde, fra 1998 skovrider ved Skov- og Naturstyrelsen, Ribe, fra 1996 projektleder for Skjern Å-projektet, fra 1991 forstfuldmægtig i Naturstyrelsens personalekontor, fra 1987 forstfuldmægtig i Miljøministeriet ved Haderslev, Sønderborg og Gråsten distrikter.

Signe Nepper Larsen, vicedirektør

Født 1968, uddannet biolog, cand. scient. fra Københavns Universitet i 1994. Vicedirektør siden den 1. august 2016.

Fra 1995-2016 ansat i Vand- og Miljødivisionen i rådgiverfirmaet COWI med opgaver indenfor vand- og naturforvaltning samt miljøvurdering, fra 2011 som afdelingschef, i 2010 som projektchef, i 2007-2009 som seniorprojektleder og i 1995-2006 som projektleder og specialist. I 1995 sagsbehandler med ansvar for førstegangs-registrering af §3-natur i Storstrøms Amt og i 1994 specialist i Skov- og Naturstyrelsen for §3-beskyttet fersk eng.

Ekstern lektor og censor i biologi på Københavns Universitet, SCIENCE m.fl.

Anne Elizabeth Kamstrup, vicedirektør

Født i 1985, uddannet cand. merc. fra Aalborg Universitet. Vicedirektør siden den 1. december 2022.

Fra 2018 kontorchef i Miljøstyrelsen, fra 2016 funktionsleder i Miljøstyrelsen, fra 2015 specialkonsulent i Miljø-og Fødevareministeriet, fra 2014 PA for adm.dir. i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, fra 2013 direktionssekretær i Miljøstyrelsen, fra 2012 AC-fuldmægtig i Miljøstyrelsen, fra 2011 revisor hos PwC.

Kontorchefer i Stabsfunktioner

Stabsfunktionernes opgaver

Kontorchefer i Arealforvaltningen

Arealforvaltningens opgaver

Skovridere på Lokale enheder

De lokale enheders opgaver

Kontorchefer i Kystdirektoratet

Kystdirektoratets opgaver