• Job & uddannelse

    Vi arbejder for at sikre mere natur, vildere natur og bedre naturoplevelser i hele landet.

Vil du være med til at forvalte cirka 200.000 hektar statslige skove og andre naturområder, så der skabes størst mulig værdi for samfundet i form af gode rammer for friluftslivet, beskyttelse af naturen og effektiv og flersidig skovdrift? 

Mange fagligheder

Hos Naturstyrelsen vil du blive en del af en offentlig myndighed, hvor der hver dag løses opgaver på et højt fagligt niveau – direkte eller indirekte knyttet til Naturstyrelsens hovedopgave som forvalter af den fælles naturarv. Du kan arbejde med de overordnede opgaver på Naturstyrelsens hovedkontor i Randbøl eller endnu tættere på naturen på et af vores enhedskontorer rundt om i landet.
Vi har mange samarbejdsflader, hvor vi internt sørger for at udnytte de mange fagligheder, der er repræsenteret i styrelsen. Du vil derfor opleve en masse sparring på tværs af faggrupperne, der bidrager til den effektive og gode opgaveløsning.

Klimadagsordenen fylder mere og mere i danskernes hverdag, og det gør den også hos os. Du vil derfor enten direkte eller indirekte have mulighed for at arbejde med vigtige klimarettede emner, som kommer til at have betydning mange år fremover.

En udfordrende og attraktiv arbejdsplads

Du vil i Naturstyrelsen opleve, at vi lægger stor vægt på din udvikling og at du får ansvar for egne opgaver. Vi har derfor også fokus på, at den individuelle medarbejder kan optimere og udvikle sine kompetencer gennem kurser, foredrag og uddannelse, og du har derfor mulighed for at søge kompetencemidler to gange årligt. Vi tror nemlig på dynamisk udvikling, og hos Naturstyrelsen sætter vi rammerne, så du har mulighed for at styrke dine personlige og faglige kompetencer.

 

  • "Jeg når ikke at opleve det fulde resultat af mit arbejde. Det er et vilkår, når man beskæftiger sig med skov, og jeg sætter en stor ære i at efterlade et stykke natur, der er rigere på oplevelser og biodiversitet end før."

    Jens Peter Clausen, skovfoged i Naturstyrelsen Vestjylland
  • "Mit daglige arbejde handler i høj grad om at skabe goodwill i befolkningen, så flere får kendskab til, at de statslige naturarealer tilhører os alle og kan bruges af alle med respekt for naturen. Jeg plejer at sige, at jo flere glade mennesker, jeg møder, jo bedre gør jeg mit arbejde."

    Tim Falck Weber, skovfoged i Naturstyrelsen, om sit arbejde som naturvejleder:

To minutter om Naturstyrelsen