Naturstyrelsens direktion

Peter Ilsøe, direktør

Født 1962, uddannet forstkandidat fra Landbohøjskolen i 1987. Direktør siden den 1. juni 2016.

Fra 2011 vicedirektør i Naturstyrelsen, fra 2010 også formand for det Trilaterale Vadehavssamarbejde, fra 1998 skovrider ved Skov- og Naturstyrelsen, Ribe, fra 1996 projektleder for Skjern Å-projektet, fra 1991 forstfuldmægtig i Naturstyrelsens personalekontor, fra 1987 forstfuldmægtig i Miljøministeriet ved Haderslev, Sønderborg og Gråsten distrikter.

Hent billedet i stort format

Signe Nepper Larsen, vicedirektør

Født 1968, uddannet biolog, cand. scient. fra Københavns Universitet i 1994. Vicedirektør siden den 1. august 2016.

Fra 1995-2016 ansat i Vand- og Miljødivisionen i rådgiverfirmaet COWI med opgaver indenfor vand- og naturforvaltning samt miljøvurdering, fra 2011 som afdelingschef, i 2010 som projektchef, i 2007-2009 som seniorprojektleder og i 1995-2006 som projektleder og specialist. I 1995 sagsbehandler med ansvar for førstegangs-registrering af §3-natur i Storstrøms Amt og i 1994 specialist i Skov- og Naturstyrelsen for §3-beskyttet fersk eng.

Ekstern lektor og censor i biologi på Københavns Universitet, SCIENCE m.fl.

Hent billedet i stort format

Merete Løvschall, kystdirektør

Født 1961, uddannet civilingeniør i planlægning fra Aalborg Universitet i 1985. Kystdirektør siden den 1. oktober 2013.

I perioden 1986-2006 ansat i Nordjyllands og Vejle Amter, Teknik og Miljø, med opgaver inden for vand, miljø, planlægning og sekretariat. I 1990 projektleder og konsulent ved DanVand Centret. Fra 1990 til 2006 ansat som afdelingsleder og senere kontorchef i Vejle Amt. Ansat i Vejle Kommune 2007-2013. I perioden 2007-2010  sekretariatschef i Vejle Kommune, Natur og Miljøforvaltningen, og fra 2011-2013 afdelingsleder og senere klimachef i Teknik og Miljøforvaltningen.

Hent billedet i stort format