Palsgård Skov og Hampen Sø

Vandretursfolder nr. 99

Palsgård Skov på 720 ha ligger nord for Nørre Snede på den Jyske Højderyg. Skoven er en gammel hedeplantage og er i dag meget afvekslende. Her er områder med nåletræer, med eg og bøg og områder med højmoser, enge og overdrev.

Læs eller download folderen:

Udgivet af Naturstyrelsen, 2009. Må citeres mod kildeangivelse. Trykt udgave kan fås gratis på biblioteker og turistbureauer, samt ved henvendelse til Miljøministeriet.

Læs publikation