Hedepletvinge - et LIFE-Nature projekt

03-02-2009

Afsluttende rapport med de væsentligste erfaringer og resultater fra ASPEA-projektet

Forsiden af Hedepletvinge-rapporten Afsluttende rapport med de væsentligste erfaringer og resultater fra ASPEA-projektet (“Action for Sustaining the Population of Euphydryas Aurinia”). Det EU LIFE-støttede projekt havde til formål at planlægge og yde støtte til naturpleje til gavn for Hedepletvinge, at kortlægge og følge bestandens udvikling samt at udbrede kendskabet til den sjældne sommerfugl.

Dagsommerfuglen Hedepletvinge (Euphydryas aurinia) er et af klenodierne i den danske natur. Arten, der tidligere var ret almindelig i Danmark, findes nu kun indenfor 6 områder, alle i Himmerland og Vendsyssel. Også i Europa er Hedepletvinge truet, så Danmark har gennem EU’s habitatdirektiv forpligtet sig til at passe godt på den og helst øge bestanden og antallet af levesteder – det kaldes at etablere ”en gunstig bevaringsstatus”.

Læs eller download rapporten:

Må citeres med kildeangivelse. Findes kun i elektronisk udgave.


Læs mere om projektet på