Hannenov Skov, Borremosen og Virketvolden

Det sammenhængende skovområde på i alt 536 ha består af Hannenov og Ovstrup skovene og gennemskæres af Borremosen - et vidstrakt engdrag med Tingsted Å i midten. Ovstrup Skov er domineret af bøgeskov på kalkrig lerjord, mens Hannenov Skov er en mosaik af løvskov, nåleskov, næringsfattige moser og enge med spredt lynghede. Der er et rigt dyreliv i begge skove med gode chancer for at se dådyr, hvoraf nogle er helt hvide.