Skiltning i naturen

Læs om Naturstyrelsens system for skilte i naturen, der kan bruges frit - med få forbehold.

Reglerne for brug af og ophold i naturen fremgår af lovgivningen. Reglerne gælder uanset, om der er sat piktogrammer eller andre skilte op til at oplyse borgerne herom. 

Grundelementet i Naturstyrelsens skilteprogram er en solid og karakterfuld stolpe. Den kan bruges som piktogramstander eller som den bærende del af forskellige skilte, f.eks. i A4, A3 og A2 format, et højskilt, vejviserskilt, ruteafmærkning, en bom, kædeafspærring og folderkasser.

Skilteprogrammet er frit at bruge for alle - dog med følgende forbehold:

  1. Naturstyrelsens logo er varemærkebeskyttet og må derfor ikke kopieres eller efterlignes
  2. Naturstyrelsen forbeholder sig den (svensk) røde farve
  3. Der skal anvendes en anden afrunding af stolpens top

Baggrunden for disse forbehold er, at lovgivningen giver borgerne videregående rettigheder til at færdes på offentligt ejede naturområder, og at Naturstyrelsen har særlige forpligtelser til at give brugerne yderligere rettigheder.

Ved indgangen til private skove er der mange steder opsat et særligt skilt, der orienterer om adgangsreglerne. Levering af "privatskovskiltet" kan ske ved henvendelse til Dansk Skovforening.

Til enkel anvisning om reglerne i skovene har Naturstyrelsen udviklet et omfattende katalog af piktogrammer, som alle kan benytte.

Find alle Naturstyrelsens piktogrammer her