Pyntegrønt og juletræer

For private

Flere steder i statsskovene sælges der juletræer og klippegrønt. Og i nogle skove er det muligt for familier at tage ud og fælde deres eget juletræ.

Se de lokale muligheder for indsamling af pyntegrønt

Salg engros

Naturstyrelsen sælger juletræer og pyntegrønt til bl.a. kirkegårde og juleudsmykning af byer.

Erhvervsmæssigt salg af juletræer og pyntegrønt

Om juletræer og klippegrønt fra statsskovene

Produktion af pyntegrønt opdeles typisk i juletræer og klippegrønt, som f.eks. gran til dekorationer. Juletræerne er oftest nordmannsgran, og klippegrønt er nobilis. Begge er arter af ædelgran, som er bedre til at holde på nålene end den traditionelle rødgran.

Siden 1. januar 2003 er produktionen af pyntegrønt i statsskovene sket uden brug af pesticider efter aftale med kommunerne, amterne og staten. Det er imidlertid vanskeligt at producere nordmannsgran uden brug af de kemiske bekæmpelsesmidler, der bruges for at afværge luseangreb, som ellers kan gøre træerne usælgelige. Der arbejdes derfor på at finde alternative lusebehandlingsmidler.

Se også: Dansk Juletræsdyrkerforening

Jul i naturen

Se hvor du må samle pyntegrønt, læs alt om hvordan du finder det perfekte juletræ til juleaften og find gode juleopskrifter både til at lave julepynt med ting fra naturen og til julemaden.

Læs mere om jul i naturen