Retningslinjer for udlejning af Naturstyrelsens boliger

  • Når en bolig bliver ledig indrykkes en annonce i mindst to aviser (heraf mindst én lokal-avis). Samtidig oploades annoncen på Naturstyrelsens hjemmeside.

  • Annoncen skal indeholde: ejendommens navn, adresse, overtagelsestidspunkt, areal af de lejede bygninger, grundareal, lejeperioden, den månedlige leje, et fremvisningstidspunkt samt en frist for ansøgning om leje af ejendommen. Det skal endvidere fremgå af annoncen, at der sker lodtrækning blandt de indkomne ansøgninger, og det skal fremgå, at ansøgning om leje af ejendommen skal sendes til Skovdistriktet i lukket kuvert mærket ”Ansøgning om leje af ejendommen XX”.

  • Ansøgningsfristen fastsættes til minimum 10 dage efter annonceringstidspunktet. Ved udløbet af fristen trækkes der lod blandt de indkomne ansøgninger. Alle ansøgere har ad-gang til at overvære lodtrækningen. Lodtrækningen gennemføres ved at en distriktsmedarbejder trækker en af ansøgningerne, åbner kuverten, læser navnet højt, og skriver ”Nr. 1” på ansøgningen. Derefter trækkes ”Nr. 2”, ”Nr. 3” osv. indtil alle indkomne ansøgninger er nummererede.

  • Når lodtrækningen er gennemført tilbydes ejendommen til vinderen af lodtrækningen med en acceptfrist på en uge fra modtagelsen af tilbuddet. Ønsker vinderen af lodtrækningen ikke at leje ejendommen tilbydes lejemålet til nr. 2. Ønsker nr. 2 heller ikke at leje ejendommen tilbydes lejemålet til nr. 3 osv.

  • En husstand kan kun sende én ansøgning for hver ledig udlejningsbolig. Har medlemmer af samme husstand indsendt flere ansøgninger udelukkes samtlige af husstandens ansøgninger fra lodtrækningen.

  • Kun personer, der er fyldt 18 år, kan ansøge om en ledig bolig.

Undtaget for ovenstående er boliger i

Her er der fortsat ventelister. Henvendelse herom skal ske til det lokale distrikt.

Links

Kontakt

Hvis du ønsker yderligere information om salg og udleje, skal du kontakte Naturstyrelsens lokale enheder.