Løberuter

I statens skove og naturområder må du løbe hele døgnet, også uden for veje og stier, hvis der ikke er indhegninger.

Adgangen til skove kan forbydes eller begrænses på dage, hvor der holdes jagt og i områder, hvor der foregår intensivt skovarbejde. Følg i så fald anvisninger på skilte. 

Du kan finde mange løberuter på udinaturen.dk - eller prøv et af Naturstyrelsens Sundhedsspor, hvor du kan teste din kondition.

Læs mere om Sundhedssporene her