Sundhedsspor

Hvor fit er du? Test din kondition på et af Naturstyrelsens sundhedsspor.

Et sundhedsspor er en afmærket naturrute på 1-2½ km, som du kan gå eller løbe på tid. Ved ruterne er der sat tavler op, som viser BMI og kondital, så du kan aflæse, hvor god din kondition er.

Find sundhedssporene på udinaturen.dk

Om Sundhedsspor

Projekt Landsdækkende Sundhedsspor løber i perioden 2010-13, og drives af Naturstyrelsen med støtte fra Trygfonden.

Sådan bruger du sundhedssporet

1. Varm op

Varm op i 5-10 minutter med rask gang eller løb.

2. Gå eller løb sundhedssporet

GÅ ruten, hvis du ikke er vant til at løbe. Gå så hurtigt, du kan, og sving med armene.

LØB ruten, hvis du er vant til at løbetræne. Ved løb skal du ikke løbe alt hvad du kan, men i stedet holde et tempo som opleves noget anstrengende (ideelt set, skal du give dig 80 %). Tilpas din hastighed på en af følgende måder:

  • Løb så du trækker vejret cirka 30-35 gange/minut - dvs. udånding ca. hvert 2. sekund.
  • Løb, så du kan sige tre ord på hver udånding. (eks. "jeg-løber-hurtigt")
  • Løb, så du kan løbe mindst 1 km mere, når du kommer i mål, uden at blive mere udmattet.

HUSK AT TAGE TID

3. Aflæs dit kondital

Nu kan du aflæse dit kondital på de tavler, der står ved målstregen.

Du finder først dit BMI-tal i den ene tabel, og bagefter finder du din konditabel for gang eller løb, alder og køn. Her kan du aflæse dit kondital - ud fra dit BMI og den tid, det tog dig at gå eller løbe ruten.

Jo højere dit kondital er, des bedre kondition har du.

Tavlerne ved sundhedssporene er unikke for det spor, de er opsat ved. Udregningerne er tilpasset længden af sporet, terræn og stiforhold.

Eksempler på tavlerne:

Der er også udgivet foldere om enkelte sundhedsspor:

Sundhedsspor i Nordsjælland

Sundhedssporet i Vandet Plantage

Sundhedssporet i Store Dyrehave

Sundhedssporet i Rold Skov

Se tavlen fra sundhedssporet i St. Dyrehave

Idrætsvejleder i Naturstyrelsen Tim Falch Weber fortæller, hvordan du bruger sundhedssporet

Idrætsvejleder i Naturstyrelsen Tim Falch Weber fortæller, hvordan du bruger sundhedssporet

Få et sundhedsspor