Træklatring

En tur op i et træ kan være en god udfordring for alle sanser hos både børn og voksne.

De fleste gode klatretræer med grene til jorden findes i skovbryn, lysninger eller på åbne arealer. Her har træerne fået lys og plads til at udvikle grene.

Træklatring med klatreudstyr kræver altid tilladelse - både på private og statsejede arealer.

Læs mere om og søg tilladelse til træklatring i statens skove.

Hvis du ønsker at klatre i en privatejet skov, skal du kontakte ejeren af skoven.