Margueritruten - Østjylland

Foto: Mathias Juul Dahl

Vandets vej

Man kan starte sit østjyske Margueriteventyr i Fredericia og nyde udsigten ud over Naturpark Lillebælt og måske se marsvin. Derefter går turen nordpå mod Vejle og Horsens gennem velfriserede og rolige naturområder – mange modelleret på plads af menneskehånd.

Ved Ådalen lige midt i vandskellet på den jyske højderyg, udspringer to af Jyllands største og vigtigste åer, Gudenåen og Skjernåen kun få hundrede meter fra hinanden i den samme dalsænkning. Den 158 km lang Gudenå er Danmarks længste vandløb. Skjern Å er til gengæld Danmarks vandrigeste vandløb.

Planter og fisk, der tåler salt

Margueritruten fortsætter langs østkysten gennem Aarhus og ud på Mols. Her er Kalø Slotsruin omgivet af Kattegat med muslinger, havørred og vadefugle. Kalø gør sig endvidere bemærket ved en spændende skovbundsflora, ved masser af svampe i Ringelmose og ved alle de salttålende planter på strandengene ud mod slotsruinen.

Fra Kalø kan man kigge mod øst efter næste stop på Margueritruten: Nationalpark Mols Bjerge. Området er skabt af isen og et usædvanligt godt sted, hvis man er interesseret i insekter. Her er tørt, varmt og blomsterrigt, og det kan insekter lide. Man mener, at der er flere tusinde insektarter netop her, blandt andet den meget sjældne og langnavnede blåhathvepsebi, der er en hveps, som samler pollen fra blåhat og snylter på en blåhatjordbi.

Et andet område meget tæt herved er Naturperlerne på Djursland, som rummer Djurslands største sø og høje bakker og en meget varieret natur.

En afstikker til varme og besøg et rigkær

En afstikker til halvøen Helgenæs er en god ide, hvis man trænger til varme og har fået nok af regn. Den sydlige spids af halvøen får nemlig væsentligt mindre regn end landet som gennemsnit (500 mm om året mod normale 760 mm) og 20 procent flere solskinstimer. Flere små sommerfuglearter, der elsker varmen og tørken, har fundet hertil.

Ruten fortsætter mod Mariager. Og lige syd for Mariager Fjord findes Kastbjerg Ådal, der rummer usædvanligt store arealer med den relativt sjæl naturtype rigkær. Rigkær er en af de mest blomsterrige naturtyper. Også mængden af kalkholdige kilder er ådalen kendt for. De findes i rigt mål langs ådalens kant.

Læs mere om Margueritruten her