Margueritruten - Vestjylland og Thy

Foto: Lars Gundersen

Stik af eller tag en dukkert

Lægger man fra i Esbjerg på den vestjyske Margueritrute, kan man begynde med en afstikker. For Margueritruten går ikke til Fanø – og det er lidt synd. Fanø har nemlig klitheder, moser, strandenge og Vadehavets enorme forskel på ebbe og flod. Ved ebbe kan man gå langt ud i havet og se grupper af sæler, som holder til her.

Hvis man ikke vil have afstikkere, kan man i stedet starte med en dukkert. Dem kan man få mange af på denne del af ruten, der følger kysten hele vejen til det nordlige Thy med enkelte afstikkere ind i landet – men også her til vand, blandt andet Ringkøbing Fjord, det lavvandede fuglemekka Vest Stadil Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden.

Forblæste tanger og odder

I den sydlige del af Ringkøbing Fjord er Tipperne en af Europas vigtigste områder for ynglende engfugle og rastende trækfugle. Ruten over den forblæste odde Holmslands Klit på vej mod den forblæste Thorsminde Tange kan give et øjebliks læ i Danmarks vestligste bøgelund i Husby Klitplantage – før man når den næste forblæste tange ved Harboøre. Man sejler med færgen til Agger, der er et slaraffenland for engryler, brushaner, store kobbersnepper og alle de mennesker, som ser på fugle.

Nationalpark Thy – landets første

Her tager man første skridt ind i Danmarks første nationalpark; Nationalpark Thy. Nationalparken kalder sig Danmarks største Vildmark, og det forstår man på de lange stræk af klitheder med traner og tinksmed og klokkelyng, mosepors og mosebølle lige til at putte i munden. Inden for Nationalparkens område er 200 store og små søer, mange af dem er blandt de reneste i landet. Nogle af klitsøerne er såkaldte lobeliesøer – næringsfattige, klarvandede søer med sandbund, der er attraktivt levested for den tvepibede lobelie. De to store karstsøer Vandet Sø og Nors Sø er de eneste steder i Danmark, hvor liden najade vokser.

Hanstholm Vildtreservat er en oplevelse helt for sig selv. Her lever op mod 1200 krondyr på Danmarks største klithede.

Det sidste stykke Margueritrute på denne strækning kører til Østerild Klitplantage, der foruden tårnhøje vindmøller og et testcenter også har en spændende geologisk kombination af moræne og flyvesand.

Læs mere om Margueritruten her